LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của Thường trực Thành ủy từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019
08:32 | 18/09/2019 Print   E-mail    

        THÀNH ỦY VŨNG TÀU                                                                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                        

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

(Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 21/9/2019)

 

 

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai

16/9

7g30’: Chào cờ đầu tuần

9g00’: Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về:

- Công tác tổ chức, cán bộ;

- Cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh” và thành lập Ban Chỉ đạo 35 của Thành ủy.

- Tổ chức đăng cai Hội nghị thường niên năm 2019 Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

- Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai HĐND TP khóa VI.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy, HĐND TP và Ban Tuyên giáo Thành ủy và Phòng Quản lý đô thị TP

Đ/c Lâm,

 đ/c Hương, đ/c Hợi

Phòng họp Thành ủy

 

10g00’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

- Tổ chức đăng cai Hội nghị thường niên năm 2019 Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

- Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ Mười hai HĐND TP khóa VI

- Công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy và HĐND TP

Đ/c Lâm,

 đ/c Hương, đ/c Hợi

Phòng họp Thành ủy

 

14g00’: Dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

 

Đ/c Bí thư

Ban Dân vận

Đ/c Hương

Hội trường A, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Thứ Ba

17/9

7g30’: Dự khai mạc Hội thi “Tự hào Đảng quang vinh”

 

Đ/c Bí thư

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đ/c Lâm

HT 76 Trương Công Định

14g30’: Dự phiên họp Thường trực HĐND HĐND Thành phố lần thứ 12 (mở rộng)

 

Đ/c Bí thư

Văn phòng HĐND-UBND TP

Đ/c Hương

Phòng họp Thành ủy

Thứ Tư

18/9

8g30’: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Hương

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

 

08g30’: Dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề trước kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XIV

 

Đ/c Phó Bí thư

 

Đ/c Lâm

HT C1, Trung tâm HN tỉnh

 

15g00’: Dự lễ bế mạc Hội thi “Tự hào Đảng quang Vinh”

 

Đ/c Phó Bí thư

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đ/c Lâm

HT 76 Trương Công Định

Thứ Năm

19/9

8g30’: Thường trực Thành ủy làm việc với UBKT, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy DNNNN.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

UBKT, BTG và BDV Thành ủy

Đ/c Minh

Phòng họp Thành ủy

7g30’: Tham dự tổ chức diễn tập A2 tại xã Long Sơn

 

Đ/c Phó Bí thư

Công an Thành phố

Đ/c Lâm

HT xã

Long Sơn

14g00’: Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Vũng Tàu.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Thành đoàn Vũng Tàu

Đ/c Lâm, đ/c Thắm

Phòng họp Thành ủy

Thứ Sáu

20/9

8g30’: Dự hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TU, ngày 17/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sơ kết 09 tháng công tác dân vận.

 

Đ/c Phó Bí thư

Ban Dân vận Thành ủy

Đ/c Lâm, đ/c Thắm

Hội trường 45 Ba Cu

14g00’: Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về:

- Phương án thiết kế Hội hoa Xuân năm 2020.

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch để đầu tư xây dựng công trình nhà ở kết hợp dịch vụ tại khu vực núi Lớn-núi Nhỏ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

UBND Thành phố

Đ/c Hương, Đ/c Hương CV

Phòng họp Thành ủy

 

15g00’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về:

- Phương án thiết kế Hội hoa Xuân năm 2020.

- Điều chỉnh cục bộ quy hoạch để đầu tư xây dựng công trình nhà ở kết hợp dịch vụ tại khu vực núi Lớn-núi Nhỏ.

 

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

UBND Thành phố

Đ/c Hương, Đ/c Hương CV

Phòng họp Thành ủy

Thứ Bảy

21/9

7g00’: Đi kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển và khu vực công viên (cả ngày).

 

 

Các thành viên BCĐ 09-16

 

 

Tại các bãi biển và khu vực công cộng

Chủ Nhật

22/9

7g00: Đi kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển và khu vực công viên (cả ngày).

 

Các thành viên BCĐ 09-16

 

 

Tại các bãi biển và khu vực công cộng

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UV BTV Thành ủy,                                                                                                                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP,                                               

- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP,                                                                                                    

- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy,                                                                                                                      

- Bộ phận Tổng hợp - VP Thành ủy,                                                                                                                                               

- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                        Vũ Thị Hải Lâm

 

     Lịch làm việc này có thể thay đổi