LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của Thường trực Thành ủy từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019
10:30 | 19/11/2019 Print   E-mail    

        THÀNH ỦY VŨNG TÀU                                                                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                        

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ 

(Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019)

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai

18/11

 7g30’: Chào cơ đầu tuần

7g35: Làm việc với Đảng ủy Công an Tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ;

8g30’: Họp Tổ Nội chính Thành phố

 

 

9 g30’: Dự họp Thường trực Tỉnh ủy báo cáo chủ trương và phương án phục dựng đền thờ Vua Hùng tại TPVT.

 

Đ/c Bí thư

CB,CC

 

 

Theo thư mời của Tổ Nội chính

 

Đ/c Bí thư

 

 

 

 


 

 

UBND TP

 

Đ/c Lâm,

Đ/c Hương, Đ/c Minh

Sân UBND TP

Phòng họp Thành ủy

 


 

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

 15 g00’: Dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

 

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Hương

Khu phố 6, phường Thắng Nhất

Thứ Ba

19/11

7g30’: Họp BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ 25 thực hiện các quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

Các đ/c lãnh đạo VP

HT 45 Ba Cu

 8g 30’: Họp thảo luận Tổ BCH Đảng bộ Tỉnh

 

 

Đ/c Bí thư

VP Thành ủy

Đ/c Tú, Đ/c Lâm Đ/c Hương

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

8g00’: Dự phiên họp Thường trực HĐND Thành phố lần thứ 13 (mở rộng).

 

Đ/c Phó Bí thư

TTr HĐND TP

Đ/c Tú,

đ/c Hương

Phòng họp Thành ủy

14g00’: Họp Thường trực Thành ủy

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BTC, UBKT, BDV và VP Thành ủy

Các đ/c lãnh đạo VP, đ/c Hợi-CV

Phòng họp Thành ủy

16g00’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BTC Thành ủy

Đ/c Tú

Phòng họp Thành ủy

Thứ Tư

20/11

 08g30’: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

 

 

Đ/c Bí thư

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Hương

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

6g45’: Dự lễ đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tại trường tiểu học Quang Trung.

 

Đ/c Phó Bí thư

 

Đ/c Lâm

Trường Tiểu học Quang Trung

 

9g00’: Làm việc với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Văn phòng Thành ủy và Phòng Tài chính kế hoạch về hợp đồng kinh phí các lớp Trung cấp chính trị.

Đ/c Phó Bí thư

BTC, BTG, VP Thành ủy

BTC và BTG

Đ/c Lâm,

 đ/c Phượng

Phòng họp Thành ủy

 

15g00’: Làm việc với UBKT và các Ban Thành ủy về dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.

Đ/c Phó Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

UBKT Thành ủy

Đ/c Tú,

Đ/c Minh

Phòng họp Thành ủy

Thứ Năm

21/11

 8g00’: Làm việc với UBND Thành phố về các kiến nghị của Công ty cổ phần phát triển nhà, Công ty Hoàn Mỹ và Công ty Ngựa Biển.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Phòng TNMT, QLĐT, VHTT

Đ/c Tú,

đ/c Hương, Đ/c Hương-CV

Phòng họp Thành ủy

8g30’: Hội thảo về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

 

Đ/c Phó Bí thư

BTG Thành ủy

Đ/c Lâm

Hội trường B, Trung tâm Hội nghị tỉnh

14g00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Đ/c Bí thư

VP Thành ủy

Đ/c Hương

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Thứ Sáu

22/11

 8g00’: Giảng bài tại lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng.

 

Đ/c Bí thư

Phòng Nội vụ

Đ/c Hương

HT Khối vận

14g00’: Hội nghị cán bộ chủ chốt Thành phố lấy ý kiến về nhân sự kiện toàn UVBCH ĐBTP nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

Các đ/c lãnh đạo VP

HT 45 Ba Cu

16g00’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy lấy ý kiến về nhân sự kiện toàn UVBCH ĐBTP nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

Đ/c Tú

HT 45 Ba Cu

14g00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lấy ý kiến về nhân sự kiện toàn UVBCH ĐBTP nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

Đ/c Tú

HT 45 Ba Cu

Thứ Bảy

23/11

8g00’: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 1 về tiến độ triển khai các dự án đầu tư công năm 2019.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BQL Dự án đầu tư 1

Đ/c Tú,

Đ/c Hương-CV

Phòng họp Thành ủy

07g00’: Kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển và khu vực công viên (cả ngày).

 

Thường trực BCĐ 09-16

 

 

Tại các bãi biển và khu công viên

 

14g00’: Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 về tiến độ triển khai các dự án đầu tư công năm 2019.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BQL Dự án đầu tư 2

Đ/c Tú, Đ/c Hương-CV

Phòng họp Thành ủy

 

Chủ Nhật 24/11

07g00’: Kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển và khu vực công viên (cả ngày).

 

Thường trực BCĐ 09-16

 

 

Tại các bãi biển và khu công viên

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UV BTV Thành ủy,                                                                                                                                CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP,                                               

- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP,                                                                                                    

- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy,                                                                                                                      

- Bộ phận Tổng hợp - VP Thành ủy,                                                                                                                                               

- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                         Lê Xuân Tú

 

     Lịch làm việc này có thể thay đổi