LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của Thường trực Thành ủy từ ngày 24/6/2019 đến ngày 30/6/2019
09:51 | 09/07/2019 Print   E-mail    

        THÀNH ỦY VŨNG TÀU                                                                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                      *    

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

(Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019)

-----

 

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai

08/7

- 7g30’: Chào cờ

 

 

 

 

 

- 8g30’: Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến:

+ Công tác tổ chức, cán bộ

+ Cho ý kiến về phương án đề xuất hỗ trợ một số trường họp tại dự án tái định cư 10ha, phường 10.

+ Cho ý kiến về chủ trương khảo sát lại giá đất và phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ dự kiến để tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục thực hiện dự án trường mầm non Rạch Dừa.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy, UBND TP, Văn phòng Thành ủy

Đ/c Lâm, đ/c Hương,

đ/c Phượng

Phòng họp Thành ủy

 

9g00: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến:

- Cho ý kiến về chủ trương khảo sát lại giá đất và phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ dự kiến để tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục thực hiện dự án trường mầm non Rạch Dừa.

- Cho ý kiến một số tờ trình của UBND Thành phố trình tại kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố. 

- Công tác tổ chức, cán bộ.

- Cho ý kiến về thành lập đoàn đi thăm và làm việc với thành phố GunSan, Hàn Quốc.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy, Văn phòng Thành ủy

Đ/c Lâm, Đ/c Hương,

Đ/c Hợi

Phòng họp

 Thành ủy

 

14g30: Rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố.

Đ/c Bí thư

Các đ/c Thường trực HĐND TP

Thường trực HĐND TP

Đ/c Hương

Phòng làm việc đ/c Bí thư

Thứ Ba

09/7

8g: Thảo luận Tổ đại biểu HĐND Thành phố

 

Theo thư mời của HĐND TP

HĐND Thành phố

Đ/c Hương

Phòng họp Thành ủy

8g: Làm việc với Đảng ủy phường Rạch Dừa về công bố kết quả của Đoàn kiểm tra số 3019 của Ban Thường vụ Thành ủy

Đ/c PBT

Theo thư mời của Thành ủy

UBKT Thành ủy

Đ/c Lâm

VP ĐU phường Rạch Dừa

 

14g: Nghe báo cáo đồ án quy hoạch Bàu Trũng và mũi Nghinh Phong.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của UBND TP

Phòng Quản lý đô thị và VP HĐND-UBND TP

Đ/c Hương, đ/c Hợi

Phòng họp số 02 UBND TP

Thứ Tư

10/7

8g30: Dự lễ công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035 và quy hoạch sử dụng đất.

 

Đ/c Bí thư

UBND Thành phố

Đ/c Lâm

Đ/c Hương

HT 76 Trương Công Định

 

14g00: Dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự Thành phố 06 tháng đầu năm.

 

Đ/c Bí thư

Đảng ủy QS TP

Đ/c Hương

HT Đảng ủy

QS TP

Thứ Năm

11/7

7g30: Họp HĐND Thành phố kỳ họp thứ 11

 

 

Đ/c Bí thư

HĐND TP

Đ/c Lâm

Đ/c Hương

HT 76 Trương Công Định

11g: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về phương án đề xuất hỗ trợ đối với một số trường họp tại dự án tái định cư 10ha, phường 10.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Hương, đ/c Hợi

HT 76 Trương Công Định

17g00: Dự lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam năm 2019

 

Đ/c PBT

 

 

Số 01 Ba Cu

Thứ Sáu

12/7

8g30: Dự họp thảo luận Tổ đại biểu HĐND Tỉnh tại kỳ họp thứ 12 (cả ngày).

 

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Hương

Phòng 511, VP HĐND Tỉnh

14g00: Dự giao ban công tác Tổ chức xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm

 

Đ/c PBT

Ban Tổ chức

Thành ủy

Đ/c Lâm

HT 76 Trương Công Định

Thứ Bảy

13/7

7g00: Đi kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển và khu vực công viên (cả ngày).

 

Thường trực BCĐ 09-16 và các thành viên

 

 

Tại các bãi biển và khu vực công viên

 

 

Chủ Nhật

14/7

7g00: Đi kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển và khu vực công viên (cả ngày).

 

Thường trực BCĐ 09-16 và các thành viên

 

 

Tại các bãi biển và khu vực công viên

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UV BTV Thành ủy,                                                                                                                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP,   

- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP,                                                                                                   

- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy,                                                                                                                       

- Bộ phận Tổng hợp - VP Thành ủy,                                                                                                                                               

- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                        Vũ Thị Hải Lâm     

 

       Lưu ý: Lịch làm việc này có thể thay đổi