LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác Thường trực Thành ủy Vũng Tàu từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020
04:25 | 15/01/2020 Print   E-mail    

        THÀNH ỦY VŨNG TÀU                                                                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                        

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ 

(Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020)

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người

chủ trì

Thành phần

tham dự

Cơ quan

chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai

13/01

 7g30’: Chào cờ đầu tuần

08g00’: Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đoàn kiểm tra số 3 của Trung ương.

 

 

 

CB,CC

 

Đ/c Bí thư

 

 

 

 

 

Sân UBND TP

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

 

10g00’: Làm việc với Tổ văn kiện Đại hội Tỉnh

 

Đ/c Bí thư

 

 

Sân UBND TP

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

 

14g00’: Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

UBND TP và Văn phòng Thành ủy

Đ/c Tú,

 đ/c Hương-CV

Phòng họp Thành ủy

 

14g30’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến:

1. Công tác tổ chức, cán bộ.

2. Nghe UBND Thành phố và các cơ quan chuyên môn báo cáo công tác chăm lo Tết đối tượng chính sách và chuẩn bị các hoạt động VHVN Mừng Đảng-mừng Xuân Canh Tý.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

UBND TP và Văn phòng Thành ủy

Đ/c Tú,

 đ/c Hương-CV

Phòng họp Thành ủy

Thứ Ba

14/01

8g00’: Tiếp Ban trị sự Phật giáo Tỉnh và thành phố Vũng Tàu đến thăm và chúc tết Thành ủy.

Đ/c Bí thư

 

BDV và Văn phòng Thành ủy

Đ/c Tú

Phòng họp Thành ủy

8g00’: Dự lễ khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020.

 

Đ/c Phó Bí thư

 

 

 

8g00’: Đi thăm chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán.

 

Đ/c Phó Bí thư

Phòng LĐTBXH- Văn phòng Thành ủy

Đ/c Hương

Tại các điểm

09g30’: Dự buổi họp mặt mừng xuân Canh Tý 2020

 

Đ/c Bí thư

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Hương

HT B, trung tâm HN Tỉnh

14g00’: Đi thăm chúc Tết các tập thể nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

 

Đ/c Bí thư

Phòng LĐTBXH- Văn phòng Thành ủy

Đ/c Hương

Tại các điểm

 

14g00’: Đi thăm và tặng quà các hộ nghèo Huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và Đất Đỏ

 

Đ/c Phó Bí thư

Phòng LĐTBXH

Đ/c Hương

Tại các Huyện

Thứ Tư

15/01

8g00’: Đi thăm chúc Tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình có công với cách mạng nhân dịp tết nguyên đán.

 

Đ/c Bí thư

Phòng LĐTBXH- Văn phòng Thành ủy

Đ/c Hương

Tại các điểm

9g00’: Dự lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ tại xuất ngũ năm 2020.

 

Đ/c Phó Bí thư

BCH QS TP

Đ/c Hương

HT BCH QS TP

19g00: Dự Chương trình “Tết sum vầy-Mừng Xuân, Ơn Đảng” năm 2020

 

 Bí thư

BDV Thành ủy

Đ/c Hương

Nhà truyền thống số

 01 Ba Cu

Thứ Năm

16/01

8g00’: Nghe các phường, xã báo cáo công tác chăm lo Tết đối tượng chính sách và chuẩn bị các hoạt động VHVN Mừng Đảng-mừng Xuân Canh Tý.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Tú,

 đ/c Hương-CV

HT 45 Ba Cu

8g00’: Dự Hội nghị trực tuyến của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hội thảo kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Đ/c Phó Bí thư

BTG Thành ủy

 

Phòng họp trực tuyển của Tỉnh ủy

 14g00’: Dự họp chúc Tết của Tỉnh ủy.

 

Đ/c Phó Bí thư

 

 

Phòng họp Tỉnh ủy

 

14g30’: Dự lễ Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam tại huyện Long Điền.

Đ/c Bí thư

 

 

Đ/c Hương

HT Trung tâm hành chính Huyện

Thứ Sáu

17/01

8g30’: Tiếp Đoàn linh mục giáo hạt Vũng Tàu đến chúc tết Thành ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ VN TPVT

Đ/c Bí thư

 

BDV và Phòng Nội vụ TP

 

Phòng họp Thành ủy

8g00’: Đi thăm chúc Tết các đồng chí Nguyên lãnh đạo Tỉnh và Thành phố.

 

Đ/c Phó Bí thư

Phòng LĐTBXH- Văn phòng Thành ủy

Đ/c Hương

Tại các điểm

14g00’: Đi thăm chúc Tết các đồng chí Nguyên lãnh đạo Tỉnh và Thành phố.

 

Đ/c Phó Bí thư

Phòng LĐTBXH- Văn phòng Thành ủy

Đ/c Hương

Tại các điểm

Thứ Bảy

18/01

07g00’: Kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè và tại các bãi biển tại địa bàn các phường trung tâm (cả ngày).

 

Thường trực BCĐ 09-16

 

 

Tại địa bàn các phường

Chủ Nhật 19/01

07g00’: Kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè và tại các bãi biển tại địa bàn các phường trung tâm (cả ngày).

 

Thường trực BCĐ 09-16

 

 

Tại địa bàn các phường

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UV BTV Thành ủy,                                                                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP,                                               

- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP,                                                                                                    

- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy,                                                                                                                      

- Bộ phận Tổng hợp - VP Thành ủy,                                                                                                                                               

- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                        Lê Xuân Tú

 

     Lịch làm việc này có thể thay đổi