LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của Thường trực Thành ủy từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020
04:27 | 12/05/2020 Print   E-mail    

        THÀNH ỦY VŨNG TÀU                                                                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                        

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ  

(Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020)

----- 

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người

chủ trì

Thành phần

tham dự

Cơ quan

chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

 

Thứ Hai

11/5

07g30’: Chào cờ đầu tuần

 

CBCC

 

 

Sân UBND Thành phố

 

08g00’: Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh và truyền hình Tỉnh BR-VT về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Đ/c Bí thư

 

BTC

Thành ủy

Đ/c Tú

Phòng làm việc đ/c Bí thư

 

 

08g30’: Làm việc với đồng chí Phó trưởng Phòng tài chính kế hoạch (Đ/c Sang).

Đ/c Bí thư

 

 

Đ/c Hương-PVP

Phòng làm việc đ/c Bí thư

 

 

08g45’: Làm việc với đồng chí Phó Chánh thanh tra Thành phố (Đ/c Yến).

Đ/c Bí thư

 

 

Đ/c Hương-PVP

Phòng làm việc đ/c Bí thư

 

 

09g00’: Làm việc với đồng chí Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy (Đ/c Vinh).

Đ/c Bí thư

 

 

Đ/c Hương-PVP

Phòng làm việc đ/c Bí thư

 

 

14g00’: Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến:

- Công tác tổ chức, cán bộ;

- Báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo đối với cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BTC, UBKT Thành ủy

Đ/c Tú, đ/c Hương -PVP

Phòng họp Thành ủy

 

 

15g00’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BTC

 Thành ủy

Đ/c Tú, đ/c Hương -PVP

Phòng họp Thành ủy

 

 

15g30’: Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BTC

 Thành ủy

Đ/c Tú, đ/c Hương -PVP

HT Thành ủy số 45 Ba Cu

 

 

15g45’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BTC

 Thành ủy

Đ/c Tú, đ/c Hương -PVP

Phòng họp Thành ủy

 

 

16g00’: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BTC

 Thành ủy

Đ/c Tú, đ/c Hương -PVP

HT Thành ủy số 45 Ba Cu

 

 

16g15’: Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố thực hiện quy trình về công tác cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BTC

 Thành ủy

Đ/c Tú, đ/c Hương -PVP

HT Thành ủy số 45 Ba Cu

 

Thứ Ba

12/5

07g00’: Dự Đại hội Đảng bộ Quân sự Thành phố (phiên trù bị)

Đ/c Bí thư

 

Tổ công tác số 1

Đ/c Hương-PVP

HT BCH Quân sự TP, Số 5 LHP

 

07g30’: Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Đảng bộ Doanh nghiệp Ngoài Nhà nước.

Đ/c Phó Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

Đ/c Tú

Phòng họp Thành ủy

 

08g00’: Dự Đại hội Đảng bộ Phường 3.

 

Đ/c Phó bí thư TT và Đ/c Trưởng Ban DV Thành ủy

Tổ công tác số 7

Đ/c Hương-PVP

HT 76 Trương Công Định

 

13g30’: Dự Đại hội Đảng bộ công ty CPDVMT và công trình đô thị Vũng Tàu (phiên chính thức).

 

Đ/c Bí thư

Tổ công tác số 1

Đ/c Hương-PVP, đ/c Hợi

 

HT Khách sạn Công đoàn số 4 THĐ

 

Thứ Tư

13/5

07g00’: Dự Đại hội Đảng bộ Quân sự Thành phố (phiên chính thức).

Đ/c Bí thư

 

Tổ công tác số 1

Đ/c Hương-PVP

HT BCH Quân sự TP, Số 5 LHP

 

08g00’: Dự Đại hội Đảng bộ Phường 9.

 

Đ/c Phó bí thư TT và Đ/c Chánh Văn phòng Thành ủy

Tổ công tác số 12

Đ/c Phượng

HT TT VH học tập cộng đồng P9

 

 

14g00’: Làm việc với Tổ giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

UBKT Thành ủy

Đ/c Hương-PVP

Phòng họp Thành ủy

 

Thứ Năm

14/5

08g30’: Dự Hội thảo về các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Đ/c Bí thư

BDV

 Thành ủy

Đ/c Hương-PVP

Hội trường B, trung tâm Hội nghị tỉnh

 

14g00’: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định 11 của Bộ Chính trị.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

VP Thành ủy

Đ/c Tú, đ/c Hương-PVP, đ/c Mỹ

Phòng họp Thành ủy

 

Thứ Sáu

15/5

07g30’: Dự Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn.

 

Đ/c Bí thư và Đ/c Chánh Văn phòng Thành ủy

Tổ công tác số 12

 

HT UBND xã Long Sơn

 

08g00’: Dự Đại hội Đảng bộ Phường Thắng Tam.

 

Đ/c Trưởng Ban TC Thành ủy

Tổ công tác số 4

Đ/c Hương-PVP

HT 76 Trương Công Định

 

14g00’: Đi khảo sát một số di tích trên địa bàn Thành phố.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Phòng VHTT

Đ/c Tú,

Đ/c Phượng

Tại các điểm di tích

 

Thứ Bảy

16/5

08g00’: Đi khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường tại cầu Rạch Bà.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Phòng TN-MT

Đ/c Tú,

Đ/c Mỹ

Tại cầu

 Rạch Bà

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UV BTV Thành ủy,                                                                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP,                                               

- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP,                                                                                                    

- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy,                                                                                                                      

- Bộ phận Tổng hợp - VP Thành ủy,                                                                                                                                               

- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                          Lê Xuân Tú

     Lịch làm việc này có thể thay đổi