LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của thường trực Thành ủy Vũng Tàu từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017
09:40 | 09/10/2017 Print   E-mail    

 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THÀNH ỦY VŨNG TÀU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ 

(Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 14/10/2017)

 

---------------

Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

 

 

Thứ hai 09/10

8h

Dự Đại hội ĐB Đoàn TNCSHCM Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

Đ/c Bí thư

Văn phòng

Thành ủy

 

 

 

14g

Họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về các nội dung sau (dự kiến cả ngày):

1. Nghe UBKT Thành ủy báo cáo kết quả kiểm tra;

2. Đề án sáp nhập TTBDCT TP vào BTG Thành ủy;

3. Một số công tác khác.      

 

Theo thư mời của Thành ủy

UBKT, BTC, Văn phòng   Thành ủy

Đ/c Bình    đ/c Lâm

Phòng họp Thành ủy

 

Thứ ba 10/10

 

7h00

 

8h00

 

8g00

- Dự buổi họp mặt gặp gỡ lãnh đạo Thành phố với các Doanh nhân;

 

- Hội nghị tổng kết năm “Dân vận khéo” 2017;

 

- Dự Đại hội ĐB Đoàn TNCSHCM Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

 

Đ/c PBT

Các đồng chí T.T Thành ủy

Đảng ủy Khối DNNN

 

BDV Thành ủy

 

Đ/c Hương

 

 

Đ/c Lâm

Khách sạn Green

 

HT 45 BaCu

 

 

 

15g

 

Dự lễ kỷ niệm 13 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2017);

 

 

 

 

Đ/c Bí thư

LĐLĐ  TP,          Văn phòng       Thành ủy

Đ/c Bình

KS Malibu, số 263, LHP

 

Thứ tư 11/10

8g30

Triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy

Đ/c Bí thư

Theo thư mời số 801-CV/TU của Thành ủy

BTG và VP   Thành ủy

Đ/c Bình

HT 76 TCĐ

 

7g30

Dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội (giai đoạn 2002-2017)

 

Đ/c Bí thư

 

 

HTB, trung tâm HN Tỉnh

 

Thứ năm 12/10

7g30

 

8g30

- Dự lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10);

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (cả ngày)

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Hương

KS Imperial

 
 

14g

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu  13/10

 

8g

 

8g30

9g

- Dự Hội nghị thông báo nhanh  kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành  Trung ương  Đảng (khoá XII);

Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

 

Theo thư mời của Tỉnh ủy

 

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Tỉnh ủy

 

 

Đ/c Bình

Hội trường B Trung tâm HN tỉnh

 

Hội trường B Trung tâm HN tỉnh

 

14g

 

 

 

 

 

 

 

Thứ bảy  14/10

8g

Tổ chức họp dân lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch 1/2000 về triển khai dự án “Khu công viên văn hóa - Đô thị mới Bàu Trũng”

Đ/c Bí thư

 

VP HĐND-UBND TP

Đ/c Hương

HT UBND phường NAN

 
  

  
 

Nơi nhận:
- Các đ/c UV BTV Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy và TTBDCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- CVP, các PVP Thành ủy;
- VP HĐND và UBND TPVT;
- Phòng VH-TT TP;
- Giám đốc TT VHTT & TT TP;
- Các Đảng bộ phường, xã;
- Lưu VT, TH.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Bình