LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác của thường trực Thành ủy từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017
08:39 | 14/12/2017 Print   E-mail    

 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THÀNH ỦY VŨNG TÀU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)

--------------- 

 

Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ hai 11/12

8g

 

 

 

 

9 giờ

- Họp Thường trực Thành ủy:

+ Nghe Ban Tổ chức và UBKT Thành ủy báo cáo, tham mưu về công tác cán bộ;

 + Nghe UBND Thành phố báo cáo và trình xin ý kiến về việc tổ chức đường sách tại địa bàn Thành phố;

- Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Đ/c Bí thư

 

 

 

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

 

 

 

 

 

 

 

Theo thư mời của Thành ủy

VP, BTC và UBKT Thành ủy

 

Phòng QLĐTTP

 

VP, BTC và UBKT Thành ủy

Đ/c Bình

 

 

Đ/c Lâm

 

Đ/c Lâm

Phòng họp Thành uỷ

 

Phòng họp Thành uỷ

 

Phòng họp Thành uỷ

14g

 

 

 

 

 

 

Thứ ba 12/12

8g30

Trao huy hiệu Đảng viên 70 năm tuổi Đảng (02 đồng chí);

Đ/c Bí thư

 

BTC Thành ủy

Đ/c Bình

Đảng bộ P4

14g

Dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2107 của đảng bộ Thành phố.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

BTG và VP Thành ủy

Đ/c Lâm

HT 45 Ba Cu 

Thứ tư 13/12

 

8g30

- Họp tổ thảo luận Ban Chấp hành Đảng bộ TP thảo luận về tình kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày).

 

Theo thư mời của Thành ủy

 

Đ/c Bí thư

Văn phòng     Thành ủy

Lãnh đạo Văn phòng

 

Đ/c Hương 

Theo tổ ĐB

 

 

Phòng họp Tỉnh ủy

14g

 

 

 

 

 

 

Thứ năm 14/12

8g

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 12 (cả ngày).

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

VP và các Ban Thành ủy

Lãnh đạo VP

HT 76 TCĐ

14g

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 12

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

VP và các Ban Thành ủy

Lãnh đạo VP

HT 76 TCĐ

Thứ sáu 15/12

8g

- Thăm, chúc mừng Giáo hạt và Cộng đoàn Công giáo Thành phố nhân dịp “Thánh lễ tạ ơn mừng Ngân khánh”;

 

- Trao huy hiệu Đảng viên 50 năm tuổi Đảng (02 đồng chí).

Đ/c Bí thư

 

 

Đ/c Phó Bí thư

T.T UBND, UBMTTQ, BDV và  P.Nội Vụ TP

Phòng Nội vụ và VP Thành ủy

 

BTC và VP Thành ủy

Đ/c Bình

 

 

Đ/c Lâm

Giáo xứ  Vũng Tàu

 

Đảng bộ P.11 và P.12

14g

- Trao huy hiệu Đảng viên 70 năm tuổi Đảng (02 đồng chí);

 

- Tiếp đoàn giám sát của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết TW 4 của BCH TW (Khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Phó Bí thư

 

 

Các đ/c Trưởng các Ban Thành ủy

BTC và VP

 

Ban Tuyên giáo và VP Thành ủy

Đ/c Lâm

 

Đ/c Bình

Đảng bộ P.11

 

Phòng họp Thành uỷ


Nơi nhận:
- Các đ/c UV BTV Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy và TTBDCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- CVP, các PVP Thành ủy;
- VP HĐND và UBND TPVT;
- Phòng VH-TT TP;
- Giám đốc TT VHTT & TT TP;
- Các Đảng bộ phường, xã;
- Lưu VT, TH.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Bình