LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác Thường trực Thành ủy Vũng Tàu từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020
06:13 | 31/03/2020 Print   E-mail    

        THÀNH ỦY VŨNG TÀU                                                                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                        

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ 

(Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 3/4/2020) 

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai

30/3

 

08g40’: Tham dự các Hội nghị về công tác cán bộ của Tỉnh ủy.

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Hương

HT B, Trung tâm HN Tỉnh

14g00’: Thường trực Thành ủy làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

 

Thứ Ba

31/3

08g30’: Thường trực Thành ủy làm việc với các cơ quan nghe báo cáo về hiện trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại địa bàn Phường 12 và xã Long Sơn.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Phòng QLĐT, Phòng TNMT, Đội trật tự đô thị

Đ/c Tú,

Đ/c Phượng

Phòng họp Thành ủy

14g00’: Họp Thường trực Thành ủy:

- Công tác tổ chức, cán bộ.

- Nghe UBKT Thành ủy báo cáo kết quả xác minh đối với một số nội dung liên quan đến cán bộ, đảng viên.

- Nghe báo cáo một số vụ việc liên quan đến khu đất số 1A Hạ Long, Phường 2 và số 02A Nguyễn Chí Thanh, phường Thắng Tam.  

Đ/c Bí thư

Các đ/c Thường trực Thành ủy, UBKT Thành ủy

BTC, UBKT Thành ủy, UBND Thành phố

Đ/c Tú,

Đ/c Minh

Phòng họp Thành ủy

Thứ Tư

01/4

07g30’: Dự lễ trao Huân chương Lao động và trao Quyết định nghỉ hưu cho cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Hương

Phòng họp Tỉnh ủy

08g30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Hương

Phòng họp Tỉnh ủy

 

14g00’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức, cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức

Đ/c Tú

Phòng họp Thành ủy

Thứ Năm

02/4

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

03/4

Thường trực Thành ủy làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

14g00’: Tiếp đoàn kiểm tra Phòng cháy chữa cháy Công an Thành phố.

Đ/c Phó Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Tú,

đ/c Minh

đ/c Thắng, đ/c Tuấn

Phòng họp Thành ủy

14g00’: Dự buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh về thực hiện Quy chế làm việc của BCH, BTV và Thường trực Tỉnh ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung) và việc thực hiện Quy chế làm việc.

Đ/c Bí thư

 

 

Đ/c Hương

Phòng họp Tỉnh ủy

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UV BTV Thành ủy,                                                                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP,                                               

- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP,                                                                                                    

- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy,                                                                                                                      

- Bộ phận Tổng hợp - VP Thành ủy,                                                                                                                                               

- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                          Lê Xuân Tú

     Lịch làm việc này có thể thay đổi