LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
lịch công tác tuần của Thường trực Thành Ủy thành phố Vũng Tàu từ ngày 12.11.2018 đến ngày 16.11.2018
09:13 | 13/11/2018 Print   E-mail