LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác của Thường trực Thành ủy từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020
02:07 | 20/07/2020 Print   E-mail    

        THÀNH ỦY VŨNG TÀU                                                                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                        

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ  

(Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 24/7/2020)

----- 

 

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người

chủ trì

Thành phần

tham dự

Cơ quan

chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai

20/7

07g30’: Chào cờ đầu tuần

 

 

 

CBCC

 

 

Sân UBND Thành phố

 

09g30’: Làm việc với VNPT Bà Rịa-Vũng Tàu

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

 

Đ/c Tú

Phòng họp Thành ủy

 

14g00’: Dự họp Phiên họp thứ 31 của thường trực HĐND Tỉnh.

 

Đ/c

Bí thư

VP

Thành ủy

Đ/c Hương-PVP

Phòng họp HĐND Tỉnh

Thứ Ba

21/7

08g00’: Dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh (cả ngày).

 

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Hương-PVP

HT A-Trung tâm HN Tỉnh

14g00: Làm việc lãnh đạo Công an Tỉnh về công tác BTGP dự án trụ sở Công an Thành phố.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Phòng TNMT

Đ/c Tú,

Minh

Phòng họp BTV Thành ủy

15g00’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về các Tờ trình của HĐND Thành phố trình tạo kỳ họp thứ 14.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

TT HĐND TP

Đ/c Tú,

Hương-CV

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Thứ Tư

22/7

08g00’: Đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7.

 

Các đ/c Thường trực Thành ủy

UBND

Thành phố

Đ/c Hương -PVP

Các phường, xã

08g00’: Dự khai mạc Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI.

 

Đ/c PBT Thường trực

 

 

HT Thành ủy số 76 TCĐ

Thứ Năm

23/7

08g00’: Thường trực Thành ủy đi cơ sở tại xã Long Sơn làm việc về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 và việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thường trực Thành ủy-UBND Thành phố về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Đảng ủy xã Long Sơn

Đ/c Tú,

đ/c Mỹ

Phòng họp UBND xã Long Sơn

Thứ Sáu

24/7

08g00’: Dự kỳ họp thứ 14 HDND Thành phố khóa VI (cả ngày)

 

Theo thư mời của HĐND Thành phố

HĐND Thành phố

Đ/c Hương-PVP

HT Thành ủy số 76 Trương Công Định

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UV BTV Thành ủy,                                                                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP,                                               

- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP,                                                                                                    

- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy,                                                                                                                      

- Bộ phận Tổng hợp - VP Thành ủy,                                                                                                                                               

- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                          Lê Xuân Tú

     Lịch làm việc này có thể thay đổi