LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của Thường trực Thành ủy từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
04:07 | 23/09/2019 Print   E-mail    

        THÀNH ỦY VŨNG TÀU                                                                                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                        

DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

(Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019)

Thứ, ngày

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV VP   chuẩn bị

Địa điểm

Thứ Hai

23/9

7g30’: Chào cờ

 

Thường trực Thành ủy, CBCC các Ban, VP Thành ủy

 

 

Sân UBND Thành phố

8g00’: Thường trực làm việc với các tập thể, cá nhân về công tác cán bộ.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Ban Tổ chức Thành ủy

Đ/c Lâm,

đ/c Hương

Phòng họp Thành ủy

Thứ Ba

24/9

8g00’: Họp Ban Thường vụ Thành ủy

 

 

 

 

 

9g00’: Dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó viện trưởng VKSND Thành phố Vũng Tàu

 

Đ/c Phó bí thư

VP Thành ủy

Đ/c Lâm

Trụ sở VKSND TP

14g00’: Tiếp làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020

 

Đ/c Bí thư, UV BTV Thành ủy, VP Thành ủy

VP và các Ban Thành ủy

L/đ VP,

đ/c Hợi

Phòng họp Thành ủy

Thứ Tư

25/9

8g00’: Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ phường 9.

Đ/c Bí thư

 

VP Thành ủy

Đ/c Hương

Trụ sở UBND P9

14g00’: Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường 2 về đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Phường nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Phường nhiệm kỳ 2020-2025

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Đảng ủy phường 2 và VP Thành ủy

Đ/c Lâm,

Đ/c Hương, Đ/c Thắm

Phòng họp Thành ủy

Thứ Năm

26/9

8g00’: Làm việc với các thành viên Tổ công tác số 2 theo Thông báo số 1572-TB/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đ/c Phó Bí thư

Theo thư mời của Tổ công tác

 

 

Phòng họp Thành ủy

14g00: Dự hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Tỉnh lần 1.

 

Đ/c Bí thư

 

VP Thành ủy

Đ/c Hương

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

Thứ Sáu

27/9

14g00’: Nghe UBND Thành phố báo cáo một số vụ việc liên quan đến khiếu nại của công dân.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Phòng TN-MT

Đ/c Hương,

đ/c Minh

Phòng họp Thành ủy

16g00: Làm việc với Công ty công nghiệp-viễn thông quân đội (Viettel) Vũng Tàu.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

VP UBND TP

Đ/c Hương,

đ/c Minh

Phòng họp Thành ủy

Thứ Bảy

28/9

07g: Kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển và khu vực công viên (cả ngày).

 

Thường trực BCĐ 09-16 và các thành viên

 

 

Tại các bãi biển và khu công viên

Chủ Nhật

29/9

07g: Kiểm tra công tác công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi biển và khu vực công viên (cả ngày).

 

Thường trực BCĐ 09-16 và các thành viên

 

 

Tại các bãi biển và khu công viên

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                        T/L BAN THƯỜNG VỤ

- Các đ/c UV BTV Thành ủy,                                                                                                                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các Ban Thành ủy và TTBDCT; UBMTTQ và các ĐT TP,                                               

- VP HĐND và UBND TPVT; P.VH-TT TP; GĐ TT VHTT & TT TP,                                                                                                    

- Các Đảng bộ phường, xã; CVP, các PVP Thành ủy,                                                                                                                      

- Bộ phận Tổng hợp - VP Thành ủy,                                                                                                                                               

- Lưu VT, TH.                                                                                                                                                        Vũ Thị Hải Lâm

 

     Lịch làm việc này có thể thay đổi