LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của thường trực Thành ủy Vũng Tàu
09:03 | 25/04/2017 Print   E-mail    

 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THÀNH ỦY VŨNG TÀU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ

 

(Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017)

--------------

Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

 

Thứ hai 24/4

 

 

8g30

 

Họp Thường trực Thành ủy nghe UBND Thành phố báo cáo điều chỉnh quy hoạch các lô đất để đầu tư xây dựng dự án trên địa bàn Thành phố.

Đ/c Bí thư

TT Thành ủy,

TT UBND

VP HĐND-UBND,

Phòng QLĐT TP,

Văn phòng Thành ủy

Đ/c Bình  đ/c Minh

Phòng họp Thành ủy

 

14g

Đi giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch lập lại trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố.

Thường trực Thành ủy

 

 

 

 

 

Thứ ba 25/4

 

8g30

- Họp Ban Thường vụ Thành ủy

 

- Dự họp mặt truyền thống Ban liên lạc CCB Trung Đoàn 33 tại Ấp Bình Đức Xã Bình Ba – Huyện Châu Đức.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời

 

Đ/c Phó Bí thư

Tổ giải quyết khiếu nại 925

Đ/c Lâm

 

 

Phòng họp Thành ủy

 

Ấp Bình Đức Xã Bình Ba –  H. Châu Đức

 

 

14g

 

Dự giao ban công tác xây dựng Đảng.

 

 

Đ/c Bí thư

Ban Tổ chức     Thành ủy

 

Đ/c Lâm

LongHai Anosis Resort-Huyện Long Điền

 

Thứ tư 26/4

8g30

Thăm các gia đình chính sách nhân dịp Ngày giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2017 (cả ngày).

Đ/c Bí thư

Theo lịch       phân công

Phòng LĐTBXH

Đ/c Bình

 

 
 

 

 

14g

 

Dự họp bàn giải pháp nâng cao chỉ số PCI, PAPI tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 

 

Đ/c Bí thư

 

 

Phòng họp BTV Tỉnh ủy

 

Thứ năm  27/4

 

 

6g30

 

Viếng Đền thờ Liệt sỹ Thành phố.

 

Đ/c Bí thư

 

 

UBND Thành phố

 

Đền thờ  Liệt sỹ TP

 
 

 

14g

Thường trực Thành ủy đi cơ sở.

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

28/4

 

8g30

Thăm các gia đình chính sách nhân dịp Ngày giải phóng Miền Nam Thống nhất đất nước 30/4/1975-30/4/2017.

Thường trực Thành ủy

Theo lịch phân công

Phòng LĐTBXH

Đ/c Lâm

 

 

 

14g

 

 

 

 

 

 

 


  


Nơi nhận:
- Các đ/c UV BTV Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy và TTBDCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- CVP, các PVP Thành ủy;
- VP HĐND và UBND TPVT;
- Phòng VH-TT TP;
- Giám đốc TT VHTT & TT TP;
- Các Đảng bộ phường, xã;
- Lưu VT, TH.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Bình