LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY LỊCH CÔNG TÁC THÀNH ỦY
Lịch công tác tuần của thường trực Thành ủy Vũng Tàu từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017
04:50 | 19/10/2017 Print   E-mail    

 
ĐẢNG BỘ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
THÀNH ỦY VŨNG TÀU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LỊCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ 

(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017)

---------------

  

Thứ, ngày

Thời gian

NỘI DUNG CÔNG TÁC

Người chủ trì

Thành phần tham dự

Cơ quan chuẩn bị

CB, CV   chuẩn bị

Địa điểm

 

 

Thứ hai 16/10

8h30

 

9g30

- Họp Thường trực Thành ủy;

 

 

- Họp Thường trực HĐND Thành phố;

Đ/c Bí thư

 

Đ/c Bí thư

LĐ BTC Thành ủy

 

T.T HĐND TP; LĐ 02 ban HĐND

BTC Thành ủy

 

VP HĐND-UBND TP và VP  Thành ủy

Đ/c Thủy

 

Đ/c Bình

Phòng họp Thành ủy

 

14g

 

 

 

 

 

 

 

Thứ ba 17/10

8g30

Đồng chí Bí thư đi khảo sát thực tại Phường 10

Đ/c Bí thư

TTHĐND,UBND, Phòng QLĐT, TNMT, Đảng Uỷ, UBND P10

VP Thành ủy

Đ/c Bình

Thực địa

 

 

14g

Dự buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam Phụ nữ Việt Nam và 07 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam do Hội LHPN TP tổ chức

 

Đ/c Phó Bí thư

VP Thành ủy

Đ/c Lâm

HT Khối vận

 

Thứ tư 18/10

 

8g00

Dự họp tiếp đoàn làm việc của đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018

T.T  Thành ủy

Theo thư mời của UBND TP

VP HĐND – UBND TP

Đ/c Bình

HT UBND TP

 

 

 

17g

Họp mặt cán bộ nữ lãnh đạo Thành phố nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam Phụ nữ Việt Nam và 07 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

VP Thành ủy,  VP HĐND-UBND TP

Các đ/c LĐVP

 

Khách sạn Imperial

 

Thứ năm 19/10

8g

 

 

9g

- Dự Hội nghị thông báo nhanh  kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành  Trung ương  Đảng (khoá XII);

- Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

 

Thường trực Thành ủy

 

Thường trực Thành ủy

VP Thành ủy

Đ/c Lâm

 

 

Hội trường B Trung tâm HN tỉnh

 
 

 

14g

- Họp Thường trực HĐND Thành phố (mở rộng).

 

- Dự họp nghe triển khai đề tài nghiên cứu về “đánh giá những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong đội ngũ CBCC, ĐV ở phường, xã của TPVT và các giải pháp khắc phục” tại Trường Chính trị Tỉnh.

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của HĐND TP

Theo thư mời của Trường Chính trị Tỉnh

VP HĐND-UBND TP

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Đ/c Bình

 

Đ/c Lâm

Phòng họp Thành ủy

Trường CT Tỉnh

 

Thứ sáu  20/10

 

8g30

Họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe UBND Thành phố báo cáo phương án tổ chức Hội hoa Xuân 2018

Đ/c Bí thư

Theo thư mời của Thành ủy

Phòng QLĐT TP

 

Đ/c Bình

Phòng họp Thành ủy

 

 

14g

Họp chi bộ Văn phòng Thành ủy.

 

 

Chi ủy CB

 

Phòng họp Thành ủy

 

Nơi nhận:
- Các đ/c UV BTV Thành ủy;
- Các Ban Thành ủy và TTBDCT;
- UBMTTQ và các đoàn thể TP;
- CVP, các PVP Thành ủy;
- VP HĐND và UBND TPVT;
- Phòng VH-TT TP;
- Giám đốc TT VHTT & TT TP;
- Các Đảng bộ phường, xã;
- Lưu VT, TH.
 
 
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
Lê Thị Thanh Bình