© TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Đơn vị chủ quản: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Vũng Tàu
Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt -Phường 1 – TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3852 677 - Fax: 0254. 3853848
Email: vungtau@baria-vungtau.gov.vn

Cơ cấu tổ chức: http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn/web/guest/uy-ban-nhan-dan

Liên Hệ Trực Tuyến
Họ và tên
Điện thoại
Email
Nội dung liên hệ
Mã xác nhận captcha
Nhập mã xác nhận