Ngày 10/9/2020, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 4511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư và nhà ở xã hội Phường 12, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND phê duyệt Quy định quản lý kèm theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

Đọc tiếp »

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Bãi Sau (đoạn từ Hòn Bà đến...

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định 3273/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu.

Đọc tiếp »
Web Content Image

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đảo Long Sơn tại xã Long Sơn, thành phố...

Đọc tiếp »