Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô F diện tích 1.526,7m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở 240 Lê Lợi, phường 7
04:08 | 11/08/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định hiện hành, ngày 02/8/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 5922/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô F diện tích 1.526,7m2 thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở 240 Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu với các nội dung chính sau:

1.  Phạm vi, ranh giới, điều chỉnh cục bộ quy hoạch có giới hạn thuộc địa bàn phường 7, thành phố Vũng Tàu, cụ thể sau:

-   Phía Đông giáp: đường quy hoạch lộ giới 13m;

-  Phía Tây giáp: đường Lê Lợi lộ giới 24m;

-   Phía Nam giáp: quy hoạch lộ giới 17m;

-  Phía Bắc giáp: Khu đất dự kiến xây dựng Khu phức hợp văn phòng – căn hộ cao cấp PTSC

Quy mô diện tích khoảng 55.334,0m2

2.  Quy mô và tính chất:

- Quy mô diện tích: 1.526,7m2 (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh)

-  Tính chất: là trụ sở văn phòng làm việc

3. Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch: được nêu chi tiết tại Quyết định số 5922/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 (để xem chi tiết vui lòng nhấp vào đây tải về) ./.

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn