Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 6) cho 06 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn II) tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.
05:01 | 27/08/2018 Print   E-mail    

Căn cứ các quy định về đất đai; về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, ngày 10/8/2018, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 6056/QĐ-UBND về việc Thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và  tái định cư (đợt 6) cho 02 hộ gia đình, cá nhân do Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cưLong Sơn (giai đoạn II) tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, gồm các hộ gia đình sau:

 

1. Hộ ông(bà) Nguyễn Thị Kim Hồng, Địa chỉ: Số 107/26/16 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (QĐ số 6057/QĐ-UBND ngày 10/8/2018);

2. Hộ ông(bà) Nguyễn Thị Thu Thủy, Địa chỉ: thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 6058/QĐ-UBND ngày 10/8/2018);

3.  Hộ ông(bà) Văn Văn Nhan, Địa chỉ: thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 6059/QĐ-UBND ngày 10/8/2018);

4. Hộ ông(bà) Cái Thị Vân, Địa chỉ: thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 6060/QĐ-UBND ngày 10/8/2018);

5. Hộ ông(bà) Võ Thành Vững – Lâm Thị Hạnh, Địa chỉ: thôn 1, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 6061/QĐ-UBND ngày 10/8/2018);

6. Hộ ông(bà) Lại Gia Tính – Đỗ Thị Hoa, Địa chỉ: 42C Phạm Văn Dinh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu (QĐ số 6062/QĐ-UBND ngày 10/8/2018).

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn