Chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư dự án khách sạn và căn hộ cao cấp tại số 184, 184A Hoàng Hoa Thám, Phường 2
09:47 | 25/02/2019 Print   E-mail    

Chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư dự án khách sạn và căn hộ cao cấp tại số 184, 184A Hoàng Hoa Thám, Phường 2
 
     UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Thông báo số 635/TB-UBND ngày 18/02/2019 về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư dự án khách sạn và căn hộ cao cấp tại số 184, 184A Hoàng Hoa Thám, Phường 2.
 
     Theo đó thực hiện văn bản số 11820/UBND-VP ngày 20/11/2018 của UBND Tỉnh BR-VT về việc chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản số 7395/UBND-VP ngày 13/11/2009 của UBND Tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khách sạn và căn hộ cao cấp tại số 184, 184A Hoàng Hoa Thám, Phường 2.
 
     Thông tin định hướng quy hoạch của khu đất sau khi chấm dứt hiệu lực pháp lý chủ trương đầu tư sẽ thực theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam Sân bay đã được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1400/QĐ-UBND ngày 10/5/2006./.
 
Tin: Thắng Cảnh, BBT

    

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn