Tin trong nước Tin trong nước
Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình kết thúc thành công
09:10 | 17/09/2015 Print   E-mail    

 

 

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm cao, chiều 16-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 16, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp.

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã được đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2020. Theo đó, mục tiêu và phương hướng tổng quát của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh trật tự.

Để đạt mục tiêu trên, Đại hội đề ra các nhiệm vụ và giải pháp: tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế, tập trung tái cơ cấu đầu tư công; tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển nông nghiệp, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, thu hút đầu tư; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo; tăng cường chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phòng, chống dịch bệnh… Đẩy mạnh công tác dân vận, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ 16 đã thảo luận dân chủ, biểu quyết thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu đến năm 2020: về kinh tế, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt 8,5% - 9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hằng năm bằng khoảng 35% GRDP. Thu ngân sách Nhà nước tăng 17%/năm. GRDP bình quân đầu người đạt 60 - 65 triệu đồng; cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: công nghiệp - xây dựng 57,8%; dịch vụ 26,4%; nông nghiệp 15,8%; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, hoạt động có hiệu quả tăng gấp hai lần so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 3,5 lần so với năm 2015; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 40% trở lên.

Về xã hội, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 60%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 55 - 60%, trong đó, có bằng cấp, chứng chỉ đạt 20 - 22%; có 8,5 bác sĩ và 25 giường bệnh trên một vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 85% dân số; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm.

Về môi trường, có 95% dân số được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 95% chất thải nguy hại, 90 - 100% chất thải y tế được xử lý; tỷ lệ che phủ rừng hơn 50%.

Về xây dựng Đảng, hằng năm, tỷ lệ số tổ chức cở sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50%. Tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư IV khóa XI - “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội lần thứ XII của Đảng. BCH Đảng bộ tỉnh đã bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra. Có 54 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh và 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khóa 16. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

                                                                      Nguồn: Nhân dân điện tử, BBT