TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Nghị định 75/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.Hiệu...

Đọc tiếp »

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn số 2425/BVHTTDL-TV ngày 30/6/2020 gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/các Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch/các Sở Văn hóa và Thể thao...

Đọc tiếp »

Ngày 30/6/2020,Chính phủ ban hành Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Theo đó, đối tượng thực...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Việc hỗ trợ cho người gặp khó khăn do COVID-19 phải được công khai trên các cổng thông tin điện tử.

Đọc tiếp »

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất...

Đọc tiếp »
Tin bài khác