TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Đây là quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành về việc thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có hiệu...

Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/01/2020, thay thế Nghị định số...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 16/12/2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1811/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

Đọc tiếp »

Ngày 19/12/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất.

Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Đọc tiếp »
Tin bài khác