TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Ngày 04/7/2019, Luật Giáo dục năm 2019 chính thức được công bố. Luật Giáo dục năm 2019 được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua.

Đọc tiếp »

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2019/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đọc tiếp »