TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Ngày 06/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời ở Việt Nam.

Đọc tiếp »

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước...

Đọc tiếp »

Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 như tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, người bị áp dụng biện...

Đọc tiếp »

Ngày 24/03/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Đọc tiếp »
Tin bài khác