TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Web Content Image

Ngày 28/09/2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực y tế.

Đọc tiếp »

Chính phủ ban hanh Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh...

Đọc tiếp »

Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về việc kinh doanh hàng miễn thuế

Đọc tiếp »

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 3/2020/TT-BNV ngày ngày 21 tháng 07 năm 2020 quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công...

Đọc tiếp »

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP, ngày 17 tháng 7 năm 2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về...

Đọc tiếp »
Tin bài khác