TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về việc kinh doanh hàng miễn thuế

Đọc tiếp »

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 3/2020/TT-BNV ngày ngày 21 tháng 07 năm 2020 quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công...

Đọc tiếp »

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP, ngày 17 tháng 7 năm 2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về...

Đọc tiếp »
Web Content Image

  Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký (hay còn gọi là cà vẹt xe), biển số phương tiện cơ giới đường bộ.Hiệu lực thi hành từ...

Đọc tiếp »

Chính phủ ban hành Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế. Chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ là tinh giản biên chế gắn với sắp...

Đọc tiếp »
Tin bài khác