TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Web Content Image

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 ban hành “danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm”....

Đọc tiếp »

Ngày 30/8/2019 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đọc tiếp »
Web Content Image

Chính phủ ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường, áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Thực hiện Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2019, vừa qua, UBND thành phố Vũng...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Ngày 23/8/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Đọc tiếp »
Tin bài khác