Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.
10:50 | 26/07/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Công văn số 2341-CV/BTGTU ngày 12/7/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV”, vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu cũng đã ban hành Công văn số 218-CV/BTG ngày 17/7/2019 về việc “Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV”

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu đề nghị các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị tuyên truyền theo Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội biên soạn, trong đó, nêu bật thành công của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; kết quả giải quyết những vấn đề quan trọng của đất nước; tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm và đổi mới trong hoạt động của Quốc hội và đại biểu Quốc hội; khẳng định hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này được cử tri, nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao, các nhóm vấn đề lựa chọn là xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; tuyên truyền nội dung các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua, đặc biệt là những nội dung được dư luận xã hội quan tâm, như: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; những điểm mới của Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật Quản lý thuế (sửa đổi)....

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2019, những giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến hết năm 2019; nội dung các nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước được Quốc hội đề ra tại kỳ họp này, nhất là những giải pháp để khắc phục những hạn chế, xử lý vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, tăng cường quản lý nợ công, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị trong thời gian tới, phát huy tối đa giá trị đất đai trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường; tuyên truyền cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các năm cuối nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Đề cương chi tiết có thể xem tại: Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Trung ương: (http://tuyengiao.vn/ban-can-biet/de-cuong-tuyen-truyen-ket-qua-ky-hop-thu-7-quoc-hoi-khoa-XIV)./.

Tin: Bằng Lăng, BBT