Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Bà Rịa- Vũng Tàu phân cấp quản lý kinh doanh Karaoke, vũ trường, các dịch vụ văn hóa.
10:25 | 14/08/2019 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 quyết định ban hành “Quy chế quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh” và có hiệu lực từ ngày 01/9/2019.

Theo đó, quy chế quy định các nội dung quản lý nhà nước, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, câu lạc bộ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, cửa hiệu, sân vận động, nhà thi đấu thể thao, quảng trường, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát, hộ kinh doanh, hộ gia đình, tụ điểm “hát với nhau” và các địa điểm công cộng khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo quy chế, Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tập trung của tỉnh - lĩnh vực Văn hóa và Thể thao.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phổ) trong trường hợp được UBND cấp huyện ủy quyền.

Description: t8

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động karaoke, vũ trường và thực hiện Quy chế quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động vãn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với các doanh nghiệp; dịch vụ vũ trường đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tổ chức tuyên truyền phổ biển, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và các loại hình dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng theo quy định của pháp luật; Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin cẩp huyện về công tác quản lý nhà nước về hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng tại địa phương; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ công tác quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh báo cáo Úy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Giao Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho các hộ kinh doanh theo thẩm quyền phân cấp quy định và sao gửi Giấy phép kinh doanh karaoke đã cấp về Sở Văn hóa và Thể thao để theo dõi, phối hợp quản lý; Tổ chức quản lý và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng tại địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật; Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự, gây tệ nạn xã hội, gây ô nhiễm tiếng ồn, vi phạm công tác an toàn về phòng cháy chữa cháy trong hoạt động karaoke, vũ trường và các hoạt động văn hóa công cộng. Chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra đổi với hoạt động karaoke, vũ trường và các loại hoạt động văn hóa công cộng tại địa bàn để bảo đảm không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân. Báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm việc quản lý hoạt động karaoke, vũ trường và các loại hoạt động dịch vụ văn hóa công cộng tại địa bàn gửi Sờ Văn hóa và Thể thao và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời giao cho các sở ban ngành, địa phương trên cơ sở chức năng nhiệm vụ thực hiện đúng quy định của pháp luật và báo cáo về UBND Tỉnh thông qua sở Văn hóa và Thông tin nếu có khó khăn, vướng mắc để xem xét, chỉnh sửa và bổ sung./.

Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT