Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Nghị định số 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
10:52 | 27/08/2019 Print   E-mail    

Ngày 23/8/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. 

Trưởng Công an phường Thắng Tam trao đổi, dặn dò chiến sỹ công an nhân dân chuẩn bị nhập ngũ năm 2019 (ảnh: Trần Việt)

Theo đó, tiêu chuẩn để được tham gia thực hiện nghĩa vụ công an gồm:

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (cấp ba) trở lên; Tại các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (cấp hai);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- Không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục bắt buộc;

- Có phẩm chất, đạo đức, tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú, học tập, công tác tín nhiệm;

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đáp ứng tiêu chuẩn sức khỏe…

Đặc biệt, những hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ còn có thể được xét, dự tuyển vào các học viện, trường công an nếu:

- Có thời gian phục vụ tại ngũ từ 15 tháng đến dưới 24 tháng (tính đến thời điểm dự thi);

- Kết quả phân loại hàng năm đạt hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

- Bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp trong công an nhân dân.

Sau khi tốt nghiệp ra trường, những đối tượng này được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2019./.

Tin: Bằng Lăng, BBT