Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, vũ trường tại Nghị định 54/2019/NĐ-CP
09:56 | 29/08/2019 Print   E-mail    

Chính phủ ban hành Nghị định 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 quy định về kinh doanh dịch vụ Karaoke, dịch vụ vũ trường, áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Theo đó nguyên tác kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường sau khi được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh và bảo đảm các điều kiện theo quy định của Nghị định này, các quy định của pháp luật khác có liên quan;  Bảo đảm an ninh, trật tự xã hội; tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; cũng như không lợi dụng hoạt động kinh doanh làm phát sinh tệ nạn xã hội, tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đối với dịch vụ Karaoke điều kiện kinh doanh là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật;  Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;  Phòng hát phải có diện tích sử dụng từ 20 m2 trở lên, không kể công trình phụ;  Không được đặt chốt cửa bên trong phòng hát hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ).

Theo quy định nhân viên Karaoke phải mang bảng tên

Còn với dịch vụ Vũ trường là doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật; Bảo đảm các điều kiện về phòng, chống cháy nổ và an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;  Phòng vũ trường phải có diện tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, không kể công trình phụ; Không được đặt chốt cửa bên trong phòng vũ trường hoặc đặt thiết bị báo động (trừ các thiết bị báo cháy nổ);  Địa điểm kinh doanh phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa từ 200 m trở lên.

Nghị định quy định rõ Trách nhiệm chung của doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường là chỉ sử dụng các bài hát được phép phổ biến, lưu hành;  Chấp hành pháp luật lao động với người lào động theo quy định của pháp luật. Cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động;  Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  Tuân thủ quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu; Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ngoài ra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ karaoke  phải bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam và . Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 08 giờ sáng.

Còn doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi kinh doanh dịch vụ vũ trường thì không được hoạt động từ 02 giờ sáng đến 08 giờ sáng;  Không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 18 tuổi;  Trường hợp có chương trình biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện theo quy định của pháp luật về biểu diễn nghệ thuật.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 quyết định ban hành “Quy chế quản lý hoạt động karaoke, vũ trưòng và các hoạt động văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh” và phân cấp về cho UBND cấp huyện cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho hộ kinh doanh, còn Sở Văn hóa và Thể thao cấp Giấy phép cho doanh nghiệp./.

                               Tin, ảnh: Kim Nguyễn, BBT