Tuyên truyền chính sách pháp luật Tuyên truyền chính sách pháp luật
Nghị định số 78/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.
08:45 | 17/10/2019 Print   E-mail    

Ngày 14/10/2019 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Theo đó, Nghị định 78/2019/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra Quản lý thị trường. Cụ thể, người có thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra gồm:

1. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.

2. Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường gồm: Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cục trưởng Cục Quản lý thị trường liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh gồm: Đội trưởng Đội Quản lý thị trường huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường liên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chuyên ngành; Đội trưởng Đội Quản lý thị trường cơ động.

Nghị định 78/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2019./.

Tin: Bằng Lăng, BBT