Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
Từ khóa
Tổ chức
Tổng số thủ tục 26
Tiêu đề Unit  
Đăng ký lập hộ kinh doanh
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hộ kinh doanh.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Đăng ký thành lập hợp tác xã.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Khi mất).
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã.
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (bị hư hỏng).
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện HTX (khi mất).
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của HTX và hộ kinh doanh
Showing 1 - 10 of 26 results.
Số trang được hiển thị
Trang của 3