Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính
Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện)
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp huyện, Công an cấp huyện, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lựa chọn, lập hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều 35 của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật gửi Phòng Tư pháp tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ gồm:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đề người đến nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

          Cán bộ giao trả kiểm tra giấy hẹn và yêu cầu người nhận  ký vào  sổ giao nhận hồ sơ trước khi trả hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Cách thực hiện Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ

- Công văn đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật của cơ quan, tổ chức.

- Danh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BTP.

           Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyếtTrong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiệnCán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân.
Cơ quan thực hiện

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp.

Kết quả thực hiệnQuyết định công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện.
Lệ phíKhông
Tên mẫu đơn tờ khaiDanh sách trích ngang người được đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BTP.
Yêu cầu thực hiệnKhông
Cơ sở pháp lý

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Thông tư số 21/2013/TT-BTP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Showing 2 results.