Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình văn nghệ chào mừng Hội diễn Nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 2012 khu vực phía Nam
03:55 | 26/10/2012 Print   E-mail    

 

            Nhằm tuyên truyền và phổ biến rộng rãi về Hội diễn nghệ thuật quần chúng (NTQC) toàn quốc năm 2012 – Khu vực phía Nam, đồng thời thực hiện kế hoạch văn hóa - văn nghệ của địa phương, Trung Tâm VHTT-TT thành phố Vũng Tàu phối hợp với ban tổ chức hội diễn tổ chức chương trình Biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân thành phố với sự tham gia biểu diễn của 3 đoàn NTQC của tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang, Bắc Giang. Chương trình diễn ra hồi 19h30’ ngày 23/10/2012 tại sân khấu ngoài trời số 01 Ba Cu.  
 

           Chương trình đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống yêu nước của nhân dân ta trong quá trình dựng nước và giữ nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; ca ngợi tình yêu, cuộc sống, những thành tựu trong công cuộc đổi mới của quê hương, tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ca ngợi và giới thiệu các giá trị văn hóa đặc trưng riêng của từng vùng miền, địa phương. Chương trình cũng là dịp để các đoàn nghệ thuật giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát triển tài năng, tạo nòng cốt cho hoạt động nghệ thuật quần chúng ở các địa phương, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong khu vực, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, làm phong phú đời sống xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

 

  
                                      DUNG ĐOÀN- TTVH