Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND thành phố Vũng Tàu tiếp đoàn kiểm tra của Sở Xây dựng
08:03 | 26/06/2013 Print   E-mail    

 
          Sáng ngày 25/6/2013, UBND thành phố Vũng Tàu tiếp đoàn kiểm tra của Sở xây dựng về công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Phan Hòa Bình – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì tiếp đoàn kiểm tra và các thành viên trong đoàn kiểm tra của Sở xây dựng, đại diện phòng Quản lý đô thị, Phòng tài nguyên Môi trường và các phòng ban có liên quan.
 
            Thực hiện công văn số 677/SXD-TTr ngày 03/5/2013 của Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc triển khai hoạt động của đoàn kiểm tra theo Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 25/3/2013, UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo phòng quản lý đô thị, Phòng tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ, nội dung liên quan đến công tác xây dựng, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và điều hành quy hoạch trên địa bàn thành phố.
 
 
            Buổi kiểm tra của đoàn có 03 nội dung: kiểm tra các đồ án quy hoạch chậm triển khai đã được thẩm định và phê duyệt trong thời gian 5 năm từ 2005-2009; kiểm tra các đồ án quy hoạch chậm triển khai đã được thẩm định và phê duyệt trong thời 3 năm từ 2010-2012 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và công tác quản lý sau quy hoạch của các cấp chính quyền địa phương; kiểm tra thực tế một số dự án trên cơ sở các đồ án quy hoạch do UBND thành phố cung cấp.
 
            Nhằm rà soát và kiểm tra về tình hình triển khai thực hiện công tác lập, thẩm định, điều chỉnh và quản lý các đồ án quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Qua đó để có biện pháp giúp đỡ, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý các đồ án quy hoạch theo thẩm quyền. Đồng thời kiến nghị xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Trong đó đặc biệt lưu ý công tác thẩm định và phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch và các đồ án chậm triển khai hoặc triển khai kém hiệu quả nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh.
 
                                                                                                   Tin, ảnh: Tiến Loan

                                                                                                                 BBT.