An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu.
08:39 | 17/02/2014 Print   E-mail    

 
Thấm nhuần lời dạy của bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và thi đua là những người yêu nước”.
 
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội cựu chiến binh các cấp thành phố Vũng Tàu luôn quan tâm đến phong trào thi đua, coi việc thường xuyên phát động các phong trào thi đua và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua của địa phương như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”.... Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Hội là mộ trong những biện pháp quan trọng nhằm vận động, tập hợp, động viên cán bộ hội viên CCB tạo động lực thúc đẩy xây dựng Hội vũng mạnh trong sạch hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Hội.
 
Việc tập trung chỉ đạo hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đã tạo điều kiện cho các nội dung tuyên truyền giáo dục của Hội được chuyển tải đến tận địa bàn dân cư, đi sâu vào từng đối tượng hội viên, chú trọng xây dựng mô hình mới, quan tâm tổ chức biểu dương, nhân rộng các điển hình cựu chiến binh tiêu biểu trên các lĩnh vực, đã lôi cuốn sự tham gia và tạo thành phong trào hành động cách mạng cùng với chính quyền và các ngành giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội, qua đó xây dựng được niềm tin và thể hiện vai trò của tổ chức Hội là chỗ dựa vững chắc cho hội viên.
 
Năm 2013, các cấp Hội CCB trong thành phố đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, xây dựng kế hoạch, lãnh đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, ổn định chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội địa phương. Trong nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế; động viên, giúp đỡ nhau xoá đói, giảm nghèo, hoạt động nghĩa tình đồng đội trong năm 2013 đã có trên 762 hộ hội viên được vay vốn ưu đãi, với số tiền trên 11,744 tỷ đồng; huy động 190.000.000đ (quỹ nội bộ cho 19 hội viên vay phát triển kinh tế..  
 
Công tác phối hợp hoạt động với Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Quân sự, Công an, ngoại giao nhân dân… trong năm qua Hội đã vận động cán bộ, hội viên quyên góp được 159.517.000đ; ủng hộ quỹ người nghèo 28.120.000đ; quỹ khuyến học 27.500.00đ; quỹ nạn nhân chất độc da cam 6.250.000đ; ủng hộ đồng bào Miền Trung 90.400.000đ....
 
Để phát huy những thành quả cho những năm tiếp theoHội tập trung giải quyết các vấn đề liên quan về hỗ trợ chính sách và phát triển kinh tế; triển khai tuyên truyền đến 100% hội viên “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; phối hợp với Đoàn thanh niên, trường học tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ và học sinh về lịch sử đấu tranh của dân tộc, truyền thống cách mạng của nhân dân thành phố Vũng Tàu .v.v…
 
Tin rằng tập thể Hội Cựu chiến binh thành phố Vũng Tàungày càng vững tin ra sức phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong những năm tiếp theo, khi tiếp tục hưởng ứng thực hiện các mặt phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội phát động.
 
Bài: Tiến Loan
BBT.