Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tổ chức giải leo Núi Nhỏ hưởng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017
09:50 | 19/03/2017 Print   E-mail    

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017); kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (23/6/1931-26/3/2017); chào mừng 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và ngày quốc tế lao động 1/5. UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 16/3/2017 về việc Tổ chức giải leo núi Nhỏ hưởng ứng phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Năm 2017 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

1.700 người đã đi bộ đồng hành leo núi Nhỏ.

Đi bộ đồng hành leo núi Nhỏ do TP.Vũng Tàu tổ chức chào mừng ngày 30/4/2016

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực, nhằm đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, góp phần thực hiện ngày càng hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; từng bước xây dựng thói quen luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể lực cho mọi người để nâng cao hiệu quả trong lao động, học tập, sản xuất xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo kế hoạch, giải leo Núi Nhỏ hưởng ứng phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 sẽ huy động lực lượng tất cả các cơ quan, đơn vị, phường xã trong toàn thành phố. Đối tượng tham dự là tất cả cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đang sinh sống, học tập và làm việc trên điạ bàn thành phố Vũng Tàu. Mỗi đơn vị lập thành 01 đội và không hạn chế số lượng người của mỗi đội. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tham dự giải leo núi Nhỏ hưởng ứng phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Năm 2017 trên tinh thần tiết kiệm, an toàn, hiệu quả.

Thời gian tổ chức giải leo núi Nhỏ ứng phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 tiến hành lúc 5 giờ 30 phút ngày 26/3/2017 (Chủ nhật), trên tinh thần đoàn kết, giao lưu, rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thành phố Vũng Tàu. UBND thành phố Vũng Tàu giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể Thao, Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu kế hoạch tổ chức, có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và trực tiếp hỗ trợ chỉ đạo việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường xã trong Thành phố./.

Tin: Lê Ngân, BBT