An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương
04:37 | 16/04/2017 Print   E-mail    

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành ủy và UBND thành phố Vũng Tàu, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Vũng Tàu đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của mình, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố. Ban CHQS thành phố Vũng Tàu đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

(Trước 01 buổi huấn luyện tại Ban CHQS thành phố Vũng Tàu - Ảnh Vũ Trung) 

Công tác huấn luyện hàng năm được Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu quan tâm thực hiện với nhiều giải pháp đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, bảo đảm đúng chương trình, chất lượng. Bên cạnh đó, Ban CHQS thành phố chủ động huấn luyện, luyện tập, tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả về giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc diện đối tượng 4, 5, học sinh và nhân dân; đồng thời triệu tập cán bộ thuộc đối tượng 2,3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Quân khu, Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh tổ chức. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc cho các đối tượng trong tình hình mới.

Hàng năm, Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu tham mưu, chỉ đạo điều hành và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cho 100% phường, xã đạt kết quả tốt. Công tác hội thi, hội thao luôn được đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện. Lực lượng vũ trang thành phố phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang 17 phường, xã trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện được Ban CHQS thành phố xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tình hình chính trị, tư tưởng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tại thành phố Vũng Tàu luôn ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Ban CHQS thành phố Vũng Tàu đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lực lượng vũ trang thành phố; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh quân sự hàng năm; tổ chức đón nhận, gặp mặt động viên kịp thời quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Trong công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, cơ quan Quân sự thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn để xây dựng kế hoạch động viên, tiến hành phúc tra, sắp xếp nguồn theo chỉ tiêu quy định và thực hiện tốt chế độ đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Do làm tốt công tác đăng ký, quản lý và nắm chắc nguồn dự bị động viên nên qua các lần kiểm tra, quân số lên sân đạt hơn 95%. Kết quả huấn luyện các khoa mục có 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt từ 75% trở lên.

Công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ hàng năm luôn được Ban chỉ huy quân sự thành phố phối hợp với chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo chặt chẽ. Việc đăng ký, quản lý thanh niên, đến công tác xét duyệt chính sách, chính trị, khám sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ đều được thực hiện công khai, dân chủ theo đúng luật định đến từng khu phố, tổ dân phố. Do vậy nhiều năm liền, Ban CHQS thành phố Vũng Tàu luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, với chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Các phường, xã trên địa bàn Thành phố không có thanh niên chống lệnh gọi nhập ngũ và đào, bỏ ngũ.

Ban CHQS thành phố Vũng Tàu luôn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đơn vị; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xử lý tốt mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; từng bước có cơ chế xây dựng tiềm lực quốc phòng trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng.

Với những nỗ lực không ngừng trong công tác quân sự quốc phòng ở địa phương, nhiều năm liền Ban CHQS thành phố Vũng Tàu đã được công nhận là đơn vị quyết thắng, được Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng bằng khen. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban CHQS thành phố Vũng Tàu tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI; triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ TW của Bộ Chính trị. Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, nêu cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, chủ động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh, hiện đại, yên bình./.

Bài: Lê Ngân, BBT