Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Đảng bộ thành phố Vũng Tàu: Nhiều giải pháp lãnh đạo thực hiện Nghị quyết VI về xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
06:43 | 21/04/2017 Print   E-mail    

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VI về mục tiêu Xây dựng Vũng Tàu là thành phố du lịch, văn minh, hiện đại, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã và đang tích cực triển khai, đưa các nội dung của Nghị quyết VI vào cuộc sống và có nhiều giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện hiệu quả Nghị quyết về xây dựng đô thị. 

Xây dựng, phát triển Thành phố du lịch ngày càng văn minh, hiện đại là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Vũng Tàu. Ngày 23-9-2016, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Chỉ thị 16-CT/TU về xây dựng thành phố Vũng Tàu văn minh, xanh-sạch-đẹp.Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân thành phố; công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, nhất là công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị đã được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, một số lĩnh vực có chuyển biến rõ rệt. Nhìn tổng thể, bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khang trang, hiện đại hơn; nếp sống văn minh đô thị được chú trọng bồi đắp; các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của thành phố du lịch biển được bảo tồn, phát huy. Nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác đảm bảo trật tự và nếp sống văn minh đô thị có chuyển biến tốt hơn.

 

Diện mạo thành phố Vũng Tàu hôm nay

(Đường 3/2 thành phố Vũng Tàu – Nguồn ảnh: dulichbariavungtau.com) 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Vũng Tàu, hiện nay, thành phố đã và đang tổ chức đồng loạt việc lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ từ 15-3 đến 15-5-2017 theo 4 bước: tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương; phát bản cam kết và thư ngỏ vận động các tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân cùng chung tay góp sức xây dựng Vũng Tàu văn minh, sạch đẹp; từ 28-3 đến 15-4: tổ chức vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ, di dời phần vi phạm, trả lại lòng đường, vỉa hè cho người và phương tiện tham gia giao thông. Từ ngày 15-4 đến 15-5, tổ chức lực lượng đồng loạt  xử lý các hành vi vi phạm. 

Có thể thấy rằng, gần đây thành phố Vũng Tàu có sự phát triển, đổi mới tích cực trên các lĩnh vực. Trong đó, công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến, góp phần tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị. Tuy nhiên, chiếu theo các tiêu chí của đô thị loại I trực thuộc Tỉnh, cấp ủy, chính quyền thành phố xác định vẫn còn nhiều việc phải làm để góp phần từng bước hoàn thiện các tiêu chí. Bám sát nội dung của Nghị quyết VI, Thành ủy Vũng Tàu đã chỉ đạo các chi bộ, MTTQ, các đoàn thể đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày cành văn minh, hiện đại. Thành ủy Vũng Tàu đã chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, Nghị quyết, đề án, cơ chế, chính sách của Tỉnh, thành phố về xây dựng và phát triển thành phố, tuyên truyền đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong nhân dân, nhất là đối với các hộ dân kinh doanh, buôn bán ở dọc các tuyến đường… 

Tại 17 phường xã và các cơ quan, đơn vị của thành phố, các chi bộ đã tập trung tuyên truyền cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định về nếp sống văn minh đô thị thông qua việc thường xuyên giám sát, kiểm tra những công việc cụ thể: thực hiện đúng quy hoạch, giấy phép trong xây dựng nhà cửa, không bày bán hàng hóa tràn lan ra vỉa hè, lề đường, giữ vệ sinh môi trường khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… Để những việc làm này đi vào nề nếp, mỗi cán bộ, đảng viên đều nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ để người dân nhìn vào, làm theo. Ngay tại các chi bộ, trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, việc nêu gương, thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí trong cấp ủy chi bộ, của từng đảng viên được chú trọng. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng đô thị, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu cũng quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.  

Đảng bộ thành phố Vũng Tàu luôn chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trật tự xây dựng và nâng cao chất lượng quản lý đô thị, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Rà soát, sắp xếp lại hệ thống biển hiệu, quảng cáo rao vặt, quản lý vỉa hè, lòng đường…Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong quản lý lĩnh vực và quản lý địa bàn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, kịp thời xem xét kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, nhất là các vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, gây bức xúc trong nhân dân, đi đôi với xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật Bí thư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Trưởng công an, Thanh tra xây dựng  phường, xã. Trường hợp để vi phạm kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ xem xét xử lý cán bộ quản lý ở cấp cao hơn.  

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu đã đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế; tăng cường công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý đường hè, vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh đô thị; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công tác quốc phòng - quân sự địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp cho phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách hằng năm; coi trọng công tác quản lý đô thị, xây dựng và phát triển đô thị văn minh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, chú trọng giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động. Đảng bộ chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trong đó, thường xuyên củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện và có chiều sâu của Đảng; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy hành chính vững mạnh, đồng bộ, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Quyết tâm đưa thành phố Vũng Tàu thành thành phố du lịch hiện đại, văn minh và xanh, sạch, đẹp./.

Bài: Lê Ngân, BBT