Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Ghi tạc công ơn Bác
09:47 | 15/05/2017 Print   E-mail    

Ghi tạc công ơn Bác

------

  

Mười chín tháng Năm đã tới rồi

Mừng ngày sinh nhật Bác muôn nơi

Toàn dân thực hiện lời Di chúc

Toàn Đảng học theo đạo đức Người

Đoàn kết dựng xây đời sống mới

Giữ gìn đường phố sạch, xanh tươi

Vũng Tàu giàu đẹp, dân no ấm

Ghi tạc công ơn Bác trọn đời./. 

Thơ: Trọng Chu, BBT