Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Phường 1 tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
04:17 | 19/05/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 17/5/2017, tại Hội trường Phường 1, Đảng ủy Phường 1 tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị và 05 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đến dự hội nghị có ông Vũ Văn Hùng - Ủy viên BTV Thành ủy – Chủ tịch UBMTTQVN TP.Vũng Tàu, đại diện Ủy ban kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Phường 1, các ban ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ , Trưởng Khu phố.

Tại hội nghị, bà Võ Thanh Mỹ - Bí thư Đảng ủy Phường 1 báo cáo tổng kết sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính tri về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, Đảng ủy phường luôn xác định công tác hội và phong trào hội CCB có một vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Ban thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị trong toàn hệ thống chính trị của phường. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của hội CCB phường trong tình hình mới. Vì vậy việc xây dựng và củng cố hoạt động của Hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và phải có sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể để đảm bảo cho Hội CCB mạnh về tổ chức, vững vàng về chính trị làm nồng cốt thực hiện các phong trào thi đua cơ sở.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hội CCB phường đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy phường xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và những giải pháp triển khai, quán triệt tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW từ đó làm chuyển biến về nhận thức trong từng đảng viên, hội viên. Tổ chức hội đã duy trì và phát huy vai trò làm nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động mọi hội viên thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị nhất là trong giai đoạn hiện nay. Bằng những hoạt động cụ thể của hội, trong thời gian qua công tác củng cố, kiện toàn, chăm lo xây dựng tổ chức Hội CCB được đề cao, các nội dung của phong trào thi đua “Hội viên Cựu chiến binh gương mẫu”, “Chi hội Cựu chiến binh xuất sắc”, “Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh” luôn được hội viên tham gia tích cực, làm nâng cao chất lượng của tổ chức hội.

Tại hội nghị này, ông Võ Văn Mịch – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND Phường báo cáo tóm tắt tổng kết 05 năm triển khai thực hiên Chỉ thị 23-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Thành lập và hoạt động Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp”. Từ khi thành lập đến nay các tổ dân vận khu phố đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, tham mưu cho cấp ủy chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản của địa phương. Hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, các tổ đã triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực, sát với thực tế ở từng khu phố, có 18 mô hình được đăng ký thực hiện, trong đó 12 mô hình đăng ký thực hiện nhiều năm liền, 06 mô hình mới, có 05 mô hình được khen thưởng cấp phường, 02 mô hình được khen thưởng cấp thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Văn Hùng - Ủy viên BTV Thành ủy - Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố biểu dương những thành tích đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW của cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể phường, nhất là những đóng góp của Hội CCB. Đồng thời tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội CCB phường thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác CCB trong giai đoạn hiện nay.

Ông Vũ Văn Hùng - Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố trao giấy khen cho các tập thể

Nhân dịp này Đảng ủy phường 1 đã khen thưởng cho 5 tập thể tổ dân vận khu phố./.

Tin, ảnh: Hoàng Hùng, BBT