Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
Tầm quan trọng của báo chí trong công cuộc đổi mới đất nước và đời sống xã hội hôm nay
09:40 | 16/06/2017 Print   E-mail    

Kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017) 

Tầm quan trọng của báo chí trong công cuộc đổi mới đất nước và đời sống xã hội hôm nay

---------------- 

Trong công cuộc đổi mới đất nước và đời sống xã hội hiện nay thì báo chí có vai trò vô cùng quan trọng. Với nhiệm vụ định hướng thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho người dân, báo chí đang ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn góp phần đưa kinh tế đất nước phát triển. Chính những thông tin thời sự đã làm nên uy tín, vai trò của báo chí trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong thời đại hội nhập toàn cầu hiện nay. Báo chí đã góp phần mở rộng tầm nhìn cho công chúng, liên kết xã hội, tác động mãnh liệt vào số đông bằng chính tính chất thời sự nóng bỏng và chân thực. 

Hình ảnh có liên quan 

Những năm qua, báo chí nước ta có những bước phát triển và đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bản sắc văn hóa dân tộc. Trên nhiều bình diện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân; giám sát và phản biện xã hội… cơ quan báo chí cơ bản đã làm rất tốt. Đảng, Nhà nước cũng rất chú trọng chăm lo phát triển hoạt động báo chí và coi đó là kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội. Số lượng, chất lượng các cơ quan báo chí không ngừng tăng lên, các loại hình báo chí cũng đa dạng hơn... Bước vào thời kỳ đổi mới, hơn 30 năm qua, báo chí đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung của cả dân tộc. Những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Trong đời sống xã hội hiện nay thì báo chí có vai trò vô cùng quan trọng. Có thể nói, độc giả luôn chờ tin qua các phương tiện thông tin đại chúng một cách nhanh nhất, để được hưởng những giây phút xúc động nhất. Họ tìm đến các phương tiện báo chí trước hết là để tìm kiếm thông tin và trong những thông tin đó thì thông tin thời sự luôn đóng vai trò quan trọng. Một dẫn chứng nữa mang tính thời sự rất cao đó là việc đưa tin trực tiếp trên truyền báo chí những cảnh lũ lụt, thiên tai mà người dân các Tỉnh miền Trung nước ta phải gánh chịu hằng năm. Khán giả được tận mắt nhìn thấy những ngôi nhà bị ngập trắng, những con người bị đói ăn và chịu rét đang đu bám trên các ngọn cây, nóc nhà chờ cứu trợ… Những cảnh tượng đó đã gây nhiều xúc động cho cộng đồng và ngay lập tức tác dụng của báo chí đã thu được kết quả rất lớn bằng sự đóng góp cứu trợ, bằng sự chung tay góp sức khắc phục hậu quả lũ lụt cho miền Trung.

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, các nhà báo càng phải có bản lĩnh cách mạng, giữ vững vai trò định hướng thông tin, đồng thời đáp ứng tốt nhất quyền thông tin của các tầng lớp nhân dân. Nói cách khác, nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân; là tinh thần tự đổi mới, tự hoàn thiện chính bản thân mình.Thông qua báo chí, người dân có thể phát biểu ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề trong đời sống xã hội.

Báo chí là nhân tố, là phương tiện có sức mạnh đặc biệt to lớn trong việc định hướng nhận thức, hình thành dư luận xã hội. Báo chí là một lực lượng rất quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả của phản biện xã hội trong tiến trình xây dựng một xã hội thực sự dân chủ. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, mỗi thông tin trên báo chí đều có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến vị thế, diện mạo của quốc gia, dân tộc. Do đó, mọi sự phản biện xã hội trên báo chí, phải xuất phát từ cái tâm trong sáng của nhà báo Việt Nam vì lợi ích của quốc gia dân tộc, vì quyền lợi chính đáng của nhân dân và phải nhằm tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội. Báo chí cần thực hiện nhiệm vụ là kênh thông tin hữu ích giúp Đảng, Chính phủ lãnh đạo, điều hành và quản lý tốt hơn mọi lĩnh vực trong cuộc sống, lấy mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và xây dựng một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm phương châm hành động và điều này cần thể hiện ở mọi nội dung đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Tóm lại, báo chí luôn giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước và đời sống xã hội. Báo chí góp phần định hướng dư luận xã hội theo chiều hướng tiến bộ. Tuy nhiên để làm được điều đó đòi hỏi mỗi nhà báo chúng ta phải luôn học hỏi, tìm tòi, sáng tạo và trau dồi phẩm chất chính trị vững vàng./.

Bài: Lê Ngân, BBT