Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
UBND Thành phố hủy hợp đồng khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ của hộ gia đình ông Lê Văn Bật
03:39 | 12/08/2017 Print   E-mail    

 

UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 3650/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 hủy hợp đồng số 107/HĐK ngày 25/5/1998 về khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng phòng hộ bãi cát ven biển, thành phố Vũng Tàu đối với hộ gia đình ông Lê Văn Bật.

Theo đó hợp đồng số 107/HĐK ngày 25/5/1998 giữa Ban quản lý dự án Lâm-Ngư nghiệp, phòng hộ môi –sinh Thành phố với hộ gia đình ông Lê Văn Bật sẽ bị hủy bỏ. UBND Thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND Phường 10 quản lý, bảo vệ theo diện quỹ đất công của Thành phố. Ông Lê Văn Bật đã chết, vợ con ông Bật có trách nhiệm thực hiện Quyết định của UBND Thành phố./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT