Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, 10 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị và 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
04:51 | 03/09/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 1/9, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, 10 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị về “Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh NH-HĐH đất nước” và 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thành lập và hoạt động Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp”. Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu các huyện, thành trong toàn tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vũng Tàu có ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, lãnh đạo các ban của thành ủy, trưởng, phó ban dân vận các phường, xã, khu phố.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Vũng Tàu 

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Hòa – Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy cho biết: sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU, toàn tỉnh hiện có 565/565 khu phố, thôn, ấp, khu dân cư đã thành lập Tổ dân vận với 6.453 thành viên, trong đó có 2.181 đảng viên; 100% tổ dân vận khu phố, thôn, ấp đã xây dựng Quy chế hoạt động. Bên cạnh thành lập Tổ dân vận ở địa bàn dân cư, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác dân vận ở các đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập, kiện toàn được 131 Tổ dân vận.

Tổng số phụ nữ toàn tỉnh hiện có 378.567 phụ nữ (chiếm tỷ lệ 34,8% dân số), trong đó số phụ nữ trong độ tuổi vào Hội là 308.071 phụ nữ (chiếm tỷ lệ 81,37%), trong 10 năm qua đã kết nạp được 64.750 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 237.369 hội viên/308.071 phụ nữ, đạt tỷ lệ 77,05 %; toàn tỉnh có 8 hội cấp huyện, 573 chi hội, có 6.338 tổ hội. Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, chính trị - xã hội; chỉ đạo thực hiện các chính sách đối với phụ nữ, đặc biệt trong các lĩnh vực lao động, việc làm, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, hôn nhân gia đình, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ bà mẹ, trẻ em.

Toàn tỉnh hiện có 12 Hội cựu chiến binh cấp huyện và tương đương (trong đó có 08 Hội huyện, thành phố; 04 Hội Khối cơ quan, đơn vị doanh nghiệp), có 161 Hội cựu chiến binh cơ sở (trong đó Hội cấp xã là 82). Trong 15 năm qua, đã phát triển 8.162 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh 15.590 hội viên (đạt tỷ lệ 95%).

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, 10 năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ chính trị và 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, bà Nguyễn Thị Yến cũng chỉ rõ công tác thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp; hoạt động của Hội cựu chiến binh và phụ nữ trong tỉnh còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Theo chỉ đạo của chủ trì hội nghị, các đại biểu dự hội nghị trực tuyến đã phân tích, giới thiệu những mô hình, cách làm sáng tạo; chỉ rõ những tồn tại, nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm; đề ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, kiến nghị Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị./.

Tin, ảnh: Phương Anh, BBT