An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình
04:27 | 07/09/2017 Print   E-mail    

Để tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình đồng thời thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Công văn số 1659/BCA-C66 ngày 24/7/2017 về việc hướng dẫn đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 4969/KH-UBND ngày 31/8/2017 về hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở của hộ gia đình.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường xã trên địa bàn thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hướng dẫn các kiến thức kỹ năng phòng ngừa xử lý tình huống và thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra, thông qua sinh hoạt tổ dân phố và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC… Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cụm dân cư an toàn PCCC trong công tác tuyên truyền PCCC. Tổ chức bồi dưỡng đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng dân phòng để đội ngũ này có đủ năng lực xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Cảnh sát PCCC số 2 kiểm tra, hướng dẫn việc bố trí thiết bị tại một khu bếp nơi có nguồn nhiệt tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn Thành phố (ảnh: Trần Việt)

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, UBND các phường xã cần tuyên truyền hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các giải pháp đảm bảo điều kiện an toàn PCCC; giải pháp ngăn cháy và thoát nạn; các biện pháp an toàn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; an toàn trong lắp đặt và sử dụng hệ thống điện gia đình; an toàn trong sắp xếp bảo quản tài sản vật dụng và chất cháy…

Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC đối với nhà ở của hộ gia đình, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, Chủ tịch UBND các phường xã tăng cường công tác tự kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại cơ quan đơn vị mình và hộ gia đình. Các phương tiện chữa cháy để ở nơi dễ thấy. Thường xuyên duy trì công tác bảo vệ, tuần tra, canh gác, nhất là thời gian ngoài giờ hành chính và ban đêm để kịp thời xử lý các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh. Khi có trường hợp cháy xảy ra phải báo động, báo ngay cho lực lượng Cảnh sát  PCCC và CNCH theo số điện thoại 114 và mọi người xung quanh để kịp thời chữa cháy, tổ chức cứu nạn, sơ tán tài sản hạn chế thấp nhất hậu quả có thể xảy ra.

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Công an thành phố, Phòng cảnh sát PCCC số 2, Công an các phường, xã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn. Trong đó, tập trung bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC đối với khu dân cư và phát động phong trào toàn dân PCCC &CNCH, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội dân phòng. Tổ chức tuyên truyền nội dung khuyến cáo đến từng hộ gia đình.

Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường xã triển khai hướng dẫn đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thành phố và nhân dân, tổ chức thực hiện và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện các quy định về an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị và hộ gia đình./.

Tin: Lê Ngân, BBT