Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Khuyên con trước thềm năm học mới
08:37 | 11/09/2017 Print   E-mail    

Khuyên con trước thềm năm học mới

------------

 

Năm học mới đã khai giảng rồi

Khuyên con hãy cố gắng lên thôi

Học hành chăm chỉ luôn vươn tới

Tu dưỡng luyện rèn chớ lỏng lơi.

 

Thầy, cô luôn sát cùng con đó

Chỉ bảo động viên ấm áp lời

Mong mỏi cho con luôn tiến tới

Khỏe vui, tiến bộ, sống yêu đời

 

Ba mẹ bên con suốt tháng ngày

Chăm lo khuyên giải mọi điều hay

Học hành chăm chỉ mau khôn lớn

Vững bước trưởng thành tung cánh bay

 

Vào năm học mới nuôi hy vọng

Tin tưởng vào con ở ngày mai

Thầy cô, cha mẹ cùng sát cánh

Nâng đỡ con lên hướng tương lai.

 

Thơ, ảnh: Nguyên Nguyễn, BBT