Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Kiểm tra giám sát định kỳ hoạt động cho vay vốn ủy thác thông qua Ngân hàng CSXH TPVT quý III năm 2017
11:19 | 13/09/2017 Print   E-mail    

Thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát định kỳ hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) năm 2017 thuộc Hội LHPN Phường 1 quản lý, vừa qua Hội LHPN Phường 1, tiến hành kiểm tra hoạt động cho vay vốn ủy thác thông qua Ngân hàng CSXH  của Tổ TK&VV tại phường trong quí III năm 2017. Thành phần tham dự buổi kiểm tra gồm: bà Nguyễn Nguyên Hạnh - Chủ tịch, bà Trần Thúy Hảo – PCT Hội LHPN Phường 1; ông Nguyễn Đức Thanh - tổ Trưởng;  ông Luyện Công Khải, tổ Phó Tổ VV&TK, kiêm Thư ký.

Bà Nguyễn Nguyên Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN Phường 1 làm việc với Tổ trưởng Tổ VV&TK tại phường.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Hội LHPN phường làm việc với Tổ TK&VV tại phường về một số nội dung như: Thực hiện nhiệm vụ ủy thác; quản lý và sử dụng phí ủy thác; thực hiện quản lý thông qua các loại sổ sách của nguồn vốn ủy thác Ngân hàng CSXH và các nguồn vốn khác,...

Qua thực tế kiểm tra, tình hình chung của Tổ VV&TK tại phường như sau: Tổng dư nợ của Tổ: 1.309.076.000 đồng/48 hộ, trong đó nợ quá hạn: 1.060.338 đồng/05 hộ; chiếm 0,80% trên tổng dư nợ của Tổ.

Tổng số thành viên trong Tổ là 48, trong đó số thành viên có tiền gửi là 46 thành viên chiếm tỷ lệ 95,83%. Số dư tiền gửi của Tổ: 72.785.988 đồng. Bình quân số tiền gửi là 1.582.304 đồng/hộ.

Việc trả nợ, trả lãi, gửi tiền của các thành viên trong Tổ đạt kết quả khá. Kiểm tra Bảng kê 13/TD thời điểm tháng 8/2017, số hộ nộp lãi 43/48 hộ tổng số hộ, chiếm 89,58%. Số lãi thực thu/lãi phải thu là 7.618.658 đồng/8.678.996 đ, đạt 87,78%.

Qua buổi kiểm tra, bà Nguyễn Nguyên Hạnh – Chủ tịch Hội LHPN phường có nhận xét: Việc thực hiện vay vốn ủy thác Ngân hàng CSXH, các nguồn vốn khác tại Tổ được thực hiện công khai, đúng quy trình, có sổ sách ghi chép, hồ sơ đầy đủ. Việc thu chi phí ủy thác được thực hiện theo đúng Quy chế, các loại vốn vay sử dụng đúng mục đích, có nhiều hộ đã phát huy tốt việc sử dụng đồng vốn vào kinh doanh phát triển kinh tế. Việc đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và lãi tồn không có trường hợp nào sử dụng vốn sai mục đích, chiến dụng vốn, vay không đúng mục đích,...Tuy nhiên, đối với công tác vay vốn của Tổ cũng còn hạn chế nhất định như: Vẫn còn tình trạng nợ quá hạn, tỷ lệ thành viên tham gia tiền gửi tiết kiệm chưa cao chưa đồng đều. Đồng thời, Tổ cần tiếp tục triển khai các hình thức giúp phụ nữ nghèo như hỗ trợ vốn vay, trao phương tiện sinh kế và quản lý tốt các Chương trình tín dụng của Hội để đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Nguyên Nguyễn, BBT