Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng quân sự thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2012-2017
11:04 | 23/09/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 22/9, thành phố Vũng Tàu tổ chức đại hội thi đua quyết thắng lực lượng quân sự thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2012-2017. Dự đại hội có đại tá Thái Văn Điền – Chính ủy Bộ CHQS Tỉnh, ông Mai Ngọc Thuận - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư đảng ủy quân sự Thành phố; ông Huỳnh Quang Vinh – Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Trung tướng Châu Văn Mẫn – Anh hùng LLVT Nhân dân, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, Ban CHQS Thành phố, Ban CHQS các phường, xã, các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc…

Ông Mai Ngọc Thuận - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư đảng ủy quân sự Thành phố phát biểu tại đại hội

5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố Vũng Tàu đã được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả, các phong trào thi đua được gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”… Lực lượng vũ trang Thành phố đã tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, thực hiện tốt công tác hậu cần kỹ thuật, xây dựng nền nếp chính quy. Toàn thành phố có 100% cán bộ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban CHQS phường, xã qua đào tạo chuyên ngành quân sự cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ xây dựng đạt 1,23% dân số tỉ lệ, sắp xếp lực lượng bảo vệ dự bị động viên đạt 93,81%. Giai đoạn 2012- 2017 thành phố tuyển chọn 2011/2011 thanh niên nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu (trong đó có 53 Đảng viên), 100% thanh niên tình nguyện nhập ngũ. Cũng trong 5 năm qua, lực lượng quân sự Thành phố đã tổ chức tập huấn cho 261 lượt cán bộ lực lượng thường trực và 1073 lượt cán bộ phường, xã, huấn luyện lực lượng thường trực đạt 100%; từng cơ quan đơn vị địa phương đã chủ động làm tốt công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, chủ động tổ chức trồng trọt, chăn nuôi, thu nhập tăng gia đạt từ 1,8 tỷ đồng, quân số khỏe luôn đạt 98,7%. Các phong trào thi đua cải cách hành chính quân sự, đổi mới phương pháp trong công tác với chủ trương hướng về cơ sở tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng được phát động sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội địa phương: từ năm 2012 đến 2017 đã có 802 tập thể, 2.439 cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng; lực lượng quân sự thành phố đã vinh dự được thủ tướng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tặng thưởng các thành tích như: đơn vị Quyết Thắng 2012, cờ thi đua của Quân khu 7 – 2013, đơn vị tiên tiến 2014, đơn vị tiên tiến 2015 và đơn vị Quyết Thắng 2016.

Trong giai đoạn 2017 – 2022, lực lượng quân sự Thành phố tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, đột phá vào nhiệm vụ xây dựng vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho lực lượng quân sự thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi tình huống, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng. Tiếp tục củng cố chặt chẽ về tổ chức, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng nề nếp chính quy. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực tham mưu cho cấp Ủy, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 28 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị định 102 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ đi vào chiều sâu, vững chắc. Tổ chức huấn luyện quân số tham gia đạt 99%, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài liệu, vũ khí, trang bị; phấn đấu 100% chỉ huy trưởng và chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường đã qua đào tạo; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương hàng năm hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu trên giao. Tập trung xây dựng căn cứ hậu cần kỹ thuật, khu tăng gia sản xuất tập trung của thành phố, chủ động làm tốt công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, chủ động tổ chức trồng trọt, chăn nuôi phấn đấu đến năm 2020 cơ bản Ban CHQS Thành phố, phường, xã tự túc được 70% nhu cầu về thịt và rau xanh, mang lại hiệu quả thiết thực chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng quân sự Thành phố.

Ông Mai Ngọc Thuận tặng giấy khen cho các tập thể

Phát biểu tại đại hội, ông Mai Ngọc Thuận ghi nhận và biểu dương những kết quả mà LLQS Thành phố đã đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017, đồng thời để nghị để phong trào tiếp tục đạt kết qủa hơn nữa các cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp trong LLQS Thành phố phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thực hiện kết luận số 83-KL/TW của Bộ chính trị (khóa X) về “tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến” và các chỉ thị về thi đua, khen thưởng của Tư lệnh quân khu, Bộ CHQS tỉnh; các phong trào thi đua phải hướng vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu đề xuất cấp Ủy, Chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn; lãnh đạo, chỉ đạo việc liên kết chặt chẽ giữa phong trào thi đua yêu nước của địa phương với phong trào thi đua quyết thằng và thực hiện cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh anh bộ đội cụ Hồ”, chỉ thị 05 của bộ chính trị 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dịp này, UBND thành phố Vũng Tàu đã tặng giấy khen cho 12 tập thể, 17 cá nhân; Ban CHQS Thành phố tặng giấy khen cho 2 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017./.

Tin, ảnh: Phương Anh, BBT