Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Vũng Tàu hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
10:57 | 07/10/2017 Print   E-mail    

Thực hiện Văn bản số 4513/STNMT-CCBVMT ngày 18/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 5616/UBND-TNMT ngày 02/10/2017 gửi các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND 17 phường, xã về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2017.

(Nguồn ảnh: Internet)

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các phường xã tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, treo pano, áp phích, băng rôn trên các tuyến đường chính, nơi đông người qua lại với chủ đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; Ra quân làm sạch môi trường tại các điểm nóng về ô nghiễm môi trường trên địa bàn thành phố, tổ chức vệ sinh môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc; Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các điểm nóng về ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

Chủ đề của Chiến dịch làm cho thế giới sạch năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Để hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2017, UBND thành phố Vũng Tàu cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể và UBND các phường xã triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về môi trường, giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi tường cao; lên án các hành động khai thác bữa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên, tạo dư luận và áp lực xã hội, lên án những hành vi gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích các doanh nghiệp và cơ sản xuất kinh doanh, cộng đồng, người dân tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội trong đó có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Tăng cường tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, lựa chọn các điểm nóng về ô nhiễm môi trường do rác thải tại khu vực các bãi biển, khu vực ven bờ để tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch biển; tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển./.

Tin: Lê Ngân, BBT