Thông tin kinh tế. Thông tin kinh tế.
UBND Tỉnh ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà
09:56 | 09/10/2017 Print   E-mail    

Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Theo đó đối tượng áp dụng trong Quyết định này là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ đối với nhà theo quy định. Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 05 năm là 100%; kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng từ 05 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng tại bảng giá quyết định này.

Kê khai lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi theo bảng tính dưới đây:

Thời gian đã sử dụng

Nhà biệt thự (%)

Nhà cấp I (%)

Nhà cấp II (%)

Nhà cấp III (%)

Nhà cấp IV (%)

Dưới 5 năm

95

90

90

80

80

Từ 5 đến 10 năm

85

80

80

65

65

Trên 10 năm đến 20 năm

70

60

55

35

35

Trên 20 năm đến 50 năm

50

40

35

25

25

Trên 50 năm

30

25

25

20

20

 

Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp phí trước bạ đối với nhà đó.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/10/2017 thay thế Quyết định 2821/2006/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 của UBND tỉnh BR-VT./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT