Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Vũng Tàu triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
09:52 | 12/10/2017 Print   E-mail    

UBND thành phố Vũng Tàu vừa có văn bản 5738/UBND-TNMT ngày 06/10/2017 về việc triển khai Nghị định số 82/2017/NĐ-CP  của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Theo đó, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất (chủ giấy phép) thuộc một trong các trường hợp sau phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước: (Đối với khai thác nước mặt: Khai thác nước mặt để phát điện; khai thác nước mặt để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; Đối với khai thác nước dưới đất: Khai thác nước dưới đất để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, bao gồm cả nước làm mát máy, thiết bị, tạo hơi; khai thác nước dưới đất (trừ nước lợ, nước mặn) để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác với quy mô từ 20 m3/ngày đêm trở lên. 

Về thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước, Nghị định quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác, tài nguyên nước đối với các trường hợp cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ; UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đối với các trường hợp cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh.

Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác TNN đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ TN&MT. Sở TN&MT tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác TNN đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Việc tiếp nhận, thẩm định tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được thực hiện đồng thời với việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước. Khi trình hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp phép có trách nhiệm trình dự thảo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, cơ quan tiếp nhận, thẩm định hồ sơ gửi thông báo cho chủ giấy phép và Cục thuế địa phương nơi có công trình khai thác kèm theo quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. 

Công văn số 3972/BTNMT-TNN của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác để đảm bảo việc thực hiện Nghị định nêu trên ngay sau khi có hiệu lực thi hành, ngày 01/9/2017; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu kỹ nội dung quy định của Nghị định, có kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện./.

Tin: Thắng Cảnh, BBT