An sinh - Xã hội An sinh - Xã hội
Vai trò của Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.
10:08 | 12/10/2017 Print   E-mail    

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017) 

Vai trò của Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố.

------------------ 

Những năm qua, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu đã đạt được những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, diện mạo thành phố có sự đổi thay nhanh chóng, ngày càng khẳng định vị thế quan trọng của một thành phố đô thị loại I trực thuộc Tỉnh. Để thành phố Vũng Tàu phát triển về mọi mặt như hôm nay, đó là nhờ sự đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố. Trong đó, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các chị em phụ nữ thành phố Vũng Tàu.

Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 

Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu thì hiện nay, phụ nữ chiếm khoảng 5,1 % tỷ lệ dân số toàn thành phố, trong đó có 61% trong độ tuổi lao động. Phụ nữ tham gia sinh hoạt trong tổ chức Hội LHPN chiếm 69%, trong đó phần lớn là công chức, viên chức lao động, doanh nhân, tiểu thương… Trong lĩnh vực lao động sản xuất, kinh doanh hay lãnh đạo quản lý, chị em đều có nhiều cố gắng để khẳng định vai trò, vị thế bằng chính trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn. Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Hội và của thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã trở thành lực lượng nòng cốt trong việc vận động hội viên, nhân dân thường xuyên nêu cao ý thức, hưởng ứng xây dựng thành phố Vũng Tàu “xanh - sạch - đẹp”. Hội cũng đã có nhiều cách làm hay, thiết thực trong công tác bình đẳng giới, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng thực hiện tốt các chương trình tín dụng, tiết kiệm, giúp phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế; khai thác tốt nguồn vốn, giúp phụ nữ sử dụng vốn có hiệu quả, nhất là huy động nguồn vốn nội lực trong hội viên để giúp cho gia đình phụ nữ xây dựng, cải tạo nhà ở, tạo vốn làm ăn, tạo việc làm mới… góp phần cải thiện và làm chuyển biến từ nhận thức đến hành động của phụ nữ về xây dựng cuộc sống mới theo hướng văn minh, hiện đại.

Cùng với phụ nữ cả nước, thông qua phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phụ nữ thành phố Vũng Tàu đã phát huy phẩm chất tốt đẹp, khả năng sáng tạo, nâng cao vai trò của chị em trong việc góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình là các phong trào như: Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình; Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc...Thông qua các phong trào hoạt động của hội phụ nữ đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhiều gương điển hình trong công tác giảm nghèo, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, vừa giỏi việc nước, vừa đảm việc nhà. Bộ phận nữ trí thức tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa tại thành phố Vũng Tàu ngày càng cao.

Có thể thấy rằng, những thành quả đóng góp của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố rất đáng trân trọng. Đối với ngành dịch vụ, du lịch, thương mại, vai trò của lực lượng nữ doanh nghiệp và lao động nữ trong lĩnh vực này được khẳng định rất rõ nét. Một số doanh nghiệp do nữ quản lý đã và đang phát huy vai trò nữ giới, thay đổi cách nghĩ, sáng tạo, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, xuất khẩu, đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động nữ. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, cải thiện đời sống gia đình, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho lao động nữ…góp phần tăng tỷ trọng giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại, du lịch của thành phố.

Ngoài ra, các chị em phụ nữ thành phố Vũng Tàu cũng đã khẳng định được vai trò của mình trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác giáo dục, bảo tồn và trao truyền văn hóa cho thế hệ sau. Trong công tác xây dựng gia đình, các chị em phụ nữ đã phát huy vai trò người mẹ, người thầy đầu tiên của con người, cùng các thành viên trong gia đình xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời là thành viên tích cực trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Quy chế nếp sống văn minh đô thị và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đạt hiệu quả tích cực. Hàng năm, có 95% trở lên hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, cùng với những thành tích đạt được trong thời gian qua, chúng ta tin tưởng rằng lực lượng phụ nữ thành phố Vũng Tàu sẽ đoàn kết, tiếp tục phát huy hơn nữa sự năng động, sáng tạo, trí tuệ và trách nhiệm của mình, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà cho sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa của thành phố Vũng Tàu trong thời kỳ mới./.

Bài: Bằng Lăng, BBT