Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
Đảng ủy Phường 11 phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 13-CT/TW và kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư
11:35 | 16/10/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 12/10, Đảng ủy phường 11 tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TW, Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 13-CT/TW và kết luận số 11-KL/TW của Ban Bí thư. Tham dự hội nghị có ông Phan Trọng Hạnh - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường, các ông bà Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các ban ngành đoàn thể phường, cấp ủy chi bộ, Tổ trưởng tổ Đảng các chi bộ trực thuộc và các đảng viên trong chi bộ cơ quan phường.

Ông Phan Trọng Hạnh - TUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị tại hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phan Trọng Hạnh - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giái pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Trong đó, Bí thư Đảng ủy Phường 11 nhấn mạnh: Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết quả sau 15 năm ngành Du lịch đã có bước phát triển rõ rệt và đạt được những kết quả quan trọng. Nghị quyết số 08-NQ/TW đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, thu hút 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trên 10% GDP; tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỉ USD. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Nghị quyết đã chỉ ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp với các nội dung cụ thể, thiết thực để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Theo đó, việc triển khai nhằm giúp cấp ủy và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chỉ thị và kết luận qua đó thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện đúng quy định đến các cấp ủy Đảng.

Kết luận Hội nghị, Bí thư đảng ủy phường đề nghị: Trên tinh thần các Nghị quyết của Bộ chính trị, Chỉ thị và kết luận của Ban Bí thư Các cấp ủy chi bộ cần phổ biến, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên vì đây là những nội dung quan trọng có ý nghĩa thời sự, cấp thiết, sát thực đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của phường 11 nói riêng./. 

Tin, ảnh: Thu Hằng, BBT