Giáo dục - Đào tạo Giáo dục - Đào tạo
Ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
04:53 | 10/11/2017 Print   E-mail    

Kỷ niệm  35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982 – 20/11/2017) 

Ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được Đảng ta chính thức phát động ngày 16/11/2007. Qua 10 năm tích cực thực hiện, cuộc vận động đã thấm sâu vào đời sống sinh hoạt và công tác giảng dạy của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tại thành phố Vũng Tàu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn ngành giáo dục thành phố. Ngày càng nhiều hơn những tấm gương thầy cô giáo tận tụy với nghề, miệt mài sáng tạo để việc dạy và học hiệu quả hơn. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục tại thành phố Vũng Tàu tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức và trách nhiệm trong các hoạt động dạy và học, trong coi thi, chấm thi, trong đấu tranh với các tiêu cực học đường. Tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu nghề, thương yêu học sinh; ý thức khắc phục khó khăn đi học và tự học để chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ của đội ngũ nhà giáo tiếp tục được khơi dậy. 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Các thầy cô giáo Trường THCS Huỳnh Khương Ninh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy nhận giấy khen nhân dịp khai giảng năm học 2017-2018 

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Vũng Tàu thì cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh. Đến năm học 2017-2018, tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ nhà giáo ở thành phố Vũng Tàu đạt tới 60%. Chất lượng đội ngũ nhà giáo được nâng lên cả về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học. Phần lớn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, yêu ngành, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ đào tạo và năng lực sư phạm. Đến nay, giáo viên mầm non đạt chuẩn 95% (trên chuẩn 26%); giáo viên Tiểu học đạt chuẩn 99% (trên chuẩn 33%); giáo viên THCS đạt chuẩn 98% (trên chuẩn 30%).

Với ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu, việc tổ chức triển khai cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành phong trào sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo và lao động ở các trường học. Cuộc vận động này luôn gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành, với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với Chiến lược phát triển giáo dục–đào tạo đến năm 2020 và những năm tiếp theo và gắn với thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…Cuộc vận động đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành và trở thành ý thức rèn luyện tự giác của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời gắn với sự đôn đốc, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong ngành, của các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Vũng Tàu.

Để cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thực sự phát triển sâu rộng thì đòi hỏi đội ngũ cán bộ, các thành viên trong ban chỉ đạo phải là những người gương mẫu thực hiện. Hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường, cán bộ lãnh đạo đơn vị, cán bộ công đoàn (từ tổ phó công đoàn trở lên) phải thực sự gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và sáng tạo trong công tác quản lý nhà trường và hoạt động chuyên môn. Hiệu trưởng thường xuyên phấn đấu đạt chuẩn “Hiệu trưởng” theo quy định của Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT, ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Quy định chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học”.

Theo ông Phạm Văn Ngọc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu thì Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã và đang thực sự trở thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực tại các trường học trên toàn thành phố. Tất cả các trường học đều xây dựng kế hoạch thực hiện, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng tiêu chí đánh giá đối với tập thể, cá nhân theo quy định của Bộ GD-ĐT, sự hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra các trường còn gắn việc thực hiện Cuộc vận động với phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và Cuộc vận động “Hai không”, “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách nhiệm". Cuộc vận động đã góp phần nâng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trong các cấp học trên 98%, tỷ lệ giáo viên trên chuẩn đạt 29%. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, giáo viên tự nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm trong công tác, tích cực đấu tranh với các tiêu cực học đường. Các thầy, cô giáo luôn gương mẫu, chuẩn mực trong lời ăn tiếng nói, thương yêu học sinh, nỗ lực học tập, đổi mới phương pháp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Trong đó, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên rất được chú trọng. Các sáng kiến kinh nghiệm có nội dung đa dạng, phong phú, tập trung vào việc giải quyết các vấn đề cấp thiết như: quản lý chất lượng giáo dục; ứng dụng công nghệ.

Có thể thấy rằng, mỗi thầy cô giáo đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Thầy có giỏi thì trò mới giỏi. Tấm gương đạo đức của thầy cô giáo là một hình ảnh sinh động để giáo dục học sinh. Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ giáo viên về việc tu dưỡng đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp và thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo của thành phố Vũng Tàu, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước hiện nay./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT