Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành phố Vũng Tàu chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.
11:04 | 11/11/2017 Print   E-mail    

Những năm qua, thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 trong đó nêu rõ việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước đến năm 2020, thành phố Vũng Tàu đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tốt mô hình “một cửa điện tử hiện đại” nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thành phố Vũng Tàu đã triển khai ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin qua đó góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch, giảm thời gian, chi phí trong thực thi công vụ, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Bộ phận “một cửa” thành phố Vũng Tàu tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo của UBND thành phố Vũng Tàu thì trong những năm gần đây, hệ thống công nghệ thông tin của thành phố đã không ngừng được củng cố và phát triển. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang ngày càng trở nên sâu rộng, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố và hoạt động kinh doanh của các tổ chức và cá nhân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính nhà nước đã góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm thiểu các quy trình công việc đang được tiến hành theo phương pháp thủ công bằng việc xây dựng và đưa vào sử dụng các phần mềm ứng dụng được xử lý qua mạng Internet.

Đến nay, thành phố Vũng Tàu đã được triển khai và ứng dụng hiệu quả các phần mềm như: Trang thông tin điện tử thành phố; hệ thống thư điện tử công vụ; phần mềm một cửa điện tử liên thông; phần mềm quản lý văn bản và điều hành; ứng dụng chữ ký số…đã giúp nâng cao đáng kể chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Vũng Tàu còn tập trung chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, phòng ban và 17 phường, xã trong việc nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, sử dụng hiệu quả phần mềm eOffice nhằm thay đổi phương thức làm việc thủ công sang phương thức trao đổi, khai thác, xử lý văn bản trên môi trường công nghệ thông tin. Tính đến thời điểm này, 99% CB, CC đều sử dụng thành thạo máy tính và sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử của thành phố, ứng dụng hiệu quả các phần mềm như: Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, hệ thống quản lý CB, CC, quản lý đất đai, xử lý khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt là triển khai, vận hành ứng dụng hiệu quả hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc (eOffice). Nhờ đó, bộ phận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa đã tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn hồ sơ thuộc các lĩnh vực như tư pháp hộ tịch, bảo trợ xã hội, đăng ký kinh doanh, giáo dục, chính sách người có công, cư trú, hồ sơ hành chính thông thường, lĩnh vực xây dựng, thương mại, đất đai…

Có thể thấy, nhiều cơ quan, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành trong công việc và đã có tác động tích cực, làm thay đổi thói quen và lề lối làm việc cũ, chuyển dần sang phong cách làm việc mới, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và minh bạch. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh nhạy, kịp thời, Cổng Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu ngoài việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý còn hỗ trợ tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của các cấp chính quyền cũng như các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước; thông tin chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố... Bên cạnh đó, hệ thống một cửa liên thông được triển khai tới hầu hết các cơ quan, đơn vị, 100% UBND cấp phường, xã cũng góp phần tích cực trong việc phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Văn Thắng - một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn phường 8, thành phố Vũng Tàu khi đến liên hệ công việc tại bộ phận “Một cửa” của thành phố Vũng Tàu đã cho chúng tôi biết: “Tôi thường xuyên đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của thành phố làm hồ sơ đăng ký kinh doanh, tại đây quy trình xử lý hồ sơ được giải quyết nhanh, chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian đáng kể. Cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn nhiệt tình, thân thiện nên tôi rất hài lòng”.

Để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước đạt hiệu quả cao thì trong thời gian tới, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục chỉ đạo, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức  tốt, ổn định trong công tác, nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin đã đầu tư được hoạt động liên tục; thường xuyên rà soát, đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong việc khai thác thông tin từ các sản phẩm công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Có những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước góp phần thực hiện tốt cải cách nền hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT