Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại thành phố Vũng Tàu
11:12 | 11/11/2017 Print   E-mail    

Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được triển khai theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 Chính phủ  với tinh thần áp dụng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp trên môi trường mạng sẽ giúp các đơn vị, cơ quan nhà nước giảm thiểu được các áp lực công việc, giải quyết được các công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn và khoa học hơn. Qua đó, tổ chức, cá nhân có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí đăng ký, làm các thủ tục hành chính. Đặc biệt việc áp dụng các dịch vụ công trực tuyến sẽ tránh được những tệ nạn tham nhũng, quan liêu từ những cán bộ công quyền.

Trong nhiều năm qua thành phố Vũng Tàu đã triển khai dịch vụ công mức độ 1, mức độ 2; trên trang thông tin điện tử Thành phố đã cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính, đồng thời người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ và được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến UBND thành phố Vũng Tàu.

Ngày 09/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 846/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Thành phố Vũng Tàu số lượng thủ tục hành chính tỉnh BR-VT ban hành danh mục là 274 thủ tục. Với việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và dịch vụ công trực tuyến mức 4 người dân và doanh nghiệp có thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc chỉ cần có kết nối internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất 1 lần để nhận kết quả và thanh toán lệ phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ. Trong thời gian qua thành phố Vũng Tàu cũng đã triển khai lộ trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, số liệu từ văn phòng HĐND&UBND Thành phố cho biết đến tháng 10/2017 chỉ mới có 57/274 thủ tục đăng ký để xây dựng dịch vụ công mức độ 3, lý do chậm và tỷ lệ thấp là do nhiều vướng mắc về biểu mẫu của nhiều thủ tục, một số thủ tục không phát sinh hồ sơ, một số lĩnh vực xây dựng, đất đai cần phải có bản chính…

Phát biểu kết luận cuộc họp triển khai dịch vụ công trực tuyến của thành phố Vũng Tàu đầu tháng 11/2017, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo: Đẩy nhanh việc đưa dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố chịu trách nhiệm về việc chậm trể đưa dịch vụ này. Chủ tịch cũng chỉ đạo các vướng mắc khó khăn phải được giải trình và xem xét thật kỹ và phải cùng tháo gỡ để khẩn trương hoàn thành được nhiệm vụ đưa hết các thủ tục hành chính lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 giúp tổ chức, cá nhân tiếp cận nhanh, thuận lợi nhất.

Tăng cường công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện để mọi tổ chức, cá nhân sớm tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến tại UBND thành phố Vũng Tàu là công việc làm cần thiết của các địa phương./.

Bài: Thắng Cảnh, BBT