Thông tin từ các đơn vị Thông tin từ các đơn vị
HĐND phường Thắng Nhất tổ chức kỳ họp bất thường
03:25 | 13/11/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 10/11, HĐND phường Thắng Nhất tổ chức kỳ họp thứ năm (kỳ họp bất thường), khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có ông Đào Xuân Hữu - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Giang Phương Thảo - Chủ tịch UBND phường; đại diện đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường; các đoàn thể chính trị xã hội phường; công an; quân sự; cán bộ công chức là trưởng các bộ phận chuyên môn các lĩnh vực tại UBND phường, các trường học; 12 khu phố và 26/29 đại biểu HĐND phường.

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe HĐND phường thông qua tờ trình bầu bổ xung trưởng ban và phó ban kinh tế - xã hội HĐND phường Thắng nhất; Báo cáo thẩm tra ban pháp chế, Ban kinh tế - xã hội. Thường trực UBND phường thông qua tơ trình về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và tờ trình điều chỉnh giảm dự toán chi trợ cấp BTXH năm 2017.

Ông Đào Xuân Hữu - Bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Thắng Nhất phát biểu tại kỳ họp

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, tiếp thu ý kiến, HĐND phường đã bỏ phiếu kín bầu bổ sung nhân sự trưởng ban, phó ban kinh tế xã hội  HĐND phường Thắng Nhất, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả HĐND phường đã bầu ông Phạm Trung Hiếu đại biểu HĐND phường Thắng Nhất, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào chức danh trưởng ban kinh tế xã hội  và bà Nguyễn Thanh Thủy  đại biểu HĐND phường Thắng Nhất, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào chức danh phó ban kinh tế xã hội. Cũng tại kỳ họp chủ tọa kỳ họp và các ngành liên quan cũng trả lời chất vấn của các đại biểu về các vấn đề thu chi ngân sách, quản lý đô thị, ANTT, ATTP và việc thực hiện nếp sống văn minh gia đình văn hóa.

Trước khi bế mạc ký họp, HĐND phường Thắng Nhất đã nhất trí thông qua 4 Nghị Quyết: Nghị quyết về bầu bổ xung trưởng ban kinh tế xã hội HĐND phường Thắng nhất; Nghị quyết về bầu bổ sung phó ban kinh tế-xã hội HĐND phường Thắng nhất; Nghị Quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị Quyết về việc điều chỉnh giảm dự toán chi trợ cấp BTXH năm 2017 ./.   

Tin, ảnh: Thanh Thúy, BBT