Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành ủy Vũng Tàu: Phổ biến, triển khai các văn bản của cấp ủy các cấp
10:52 | 24/11/2017 Print   E-mail    

Sáng ngày 23/11, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của cấp ủy các cấp. Tham dự có ông Mai Ngọc Thuận - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, các ông bà trong Ban thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo phòng, ban, đoàn thể, Ban chấp hành các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thành ủy.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên phổ biến, quán triệt: hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5/6/2017 của Ban tổ chức Trung ương đảng về nghiệp vụ công tác đảng viên; quy định số số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ chính trị quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ chính trị, Ban bí thư quản lý; quy dịnh số 86-QĐ/TW ngày 1/6/2017 của Bộ chính trị quy định Giám sát trong đảng; hướng dẫn số 09-HD/UBKTTW ngày 12/9/2017 của Ủy ban kiểm tra TW hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 86-QĐ/TW ngày 1/6/2017 của Bộ chính trị về giám sát trong đảng; quy định số 09-QĐ/TU ngày 9/8/2017 của BTV Tỉnh ủy quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý; quy định số 1599-Q Đ/TU ngày 27/10/2017 của BTV Thành ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý.

Ông Mai Ngọc Thuận - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố nhấn mạnh: việc học tập, quán triệt các văn bản của cấp ủy các cấp nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cán bộ, đảng viên về việc kê khai tài sản, bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai tài sản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm vi phạm trong kê khai tài sản của cán bộ; góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; đồng thời thông qua công tác giám sát trong Đảng để chủ động nắm chắc tình hình giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên; từ đó phát hiện những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, các cấp ủy nhất là những người lãnh đạo cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai để thực hiện trong các cơ quan, đơn vị mình.

Ông Võ Văn Mùi, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thành ủy và ông Nguyễn Trường Giang, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy đã triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy./. 

Tin, ảnh: Phương Anh, BBT