Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
Cảnh báo mã độc “đào” tiền ảo bất hợp pháp
10:04 | 28/11/2017 Print   E-mail    

Thực hiện Văn bản số 1266/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phát hiện, ngăn chặn mã độc “đào” tiền ảo bất hợp pháp, vừa qua UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành công văn số 6977/UBND-VP ngày 24/11/2017 gửi Thành ủy Vũng Tàu, Hội đồng nhân dân thành phố, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND 17 phường, xã về việc cảnh báo mã độc “đào” tiền ảo bất hợp pháp.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND 17 phường, xã khẩn trương thực hiện và nhắc nhở thường xuyên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cần cảnh giác trong quá trình truy cập các trang wed trên mạng để tra cứu thông tin. Nếu trong trường hợp phát hiện thấy xuất hiện những trang “afminer.com”, “coin-have.com”, “coinerra.com”, “coinhive.com”,  “coinnebula.com”,“crypto-loot.com”,“hashforcash.us”,“jescoin.com”, “ppoi.org,authedmine.com” thì cần thông báo ngay cho Phòng Văn hóa Thông tin để hỗ trợ, khắc phục. Yêu cầu người sử dụng máy tính cần cài đặt các tiện ích mở rộng của trình duyệt wed: “No Coin Chrome” hay “minerBlock” đối với Chrome; cài đặt “NoScripts” cho Firefox.

UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng HĐND & UBND cần thực hiện kiểm tra rà soát mã nguồn của wedsite để phát hiện các mã được chèn vào wedsite để ngăn chặn việc links tới các trang nêu trên. Dấu hiệu nhận biết gồm các từ khóa trong mã nguồn wedsite “coinhive.com”, “coinhive”, “coin-hive”, “coinhive.min.js” “authedmine.com”, ““authedmine.min.js”. Nếu trong trường hợp phát hiện wedsite bị chèn các mã khai thác trên cần rà soát và kiểm tra lỗ hổng trên máy chủ, lỗ hổng trên wedsite, kiểm tra các tài khoản bị lộ lọt có quyền thay đổi mã nguồn, nhằm khắc phục lỗ hổng bị lợi dụng.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin cần phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền Thông hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị phòng ngừa, khắc phục sự cố (nếu có). Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kiểm tra hiệu suất  sử dụng CPU của các trình duyệt wed hoặc tiện ích mở rộng cao bằng các ứng dụng Windowns Tash Manager và Resource Monitor để theo dõi máy tính xem có dấu hiệu chậm hay không. Phòng Văn hóa và Thông tin cần chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thực hiện báo cáo tình hình lây nhiễm và kết quả xử lý (nếu có) về Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

 

                                                                                             Tin: Bằng Lăng, BBT