An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
02:41 | 20/12/2017 Print   E-mail    

 

Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2017) 

Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

------------------

Những năm qua, phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu luôn ra sức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nhiệm vụ được giao, gắn với xây dựng và chỉnh đốn đảng và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Cấp ủy đảng và cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu đều kiên định, vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trung tá Phạm Đình Hiếu - Trợ lý chính trị Ban CHQS thành phố Vũng Tàu trong một buổi huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2017 (Nguồn ảnh: Ban chỉ huy quân sự TP Vũng Tàu) 

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017 vừa qua, Ban CHQS thành phố Vũng Tàu đã kịp thời bổ sung các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban CHQS thành phố đã đưa các mục tiêu, chỉ tiêu học tập và làm theo Bác vào các hoạt động, gắn với tiêu chí xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Thông qua các đợt sinh hoạt tư tưởng, sinh hoạt ngoại khóa và phong trào thi đua quyết thắng, Ban CHQS thành phố Vũng Tàu đã khuyến khích, động viên tinh thần tự giác, tự nguyện của cán bộ, đảng viên trong nghiên cứu áp dụng các chuyên đề vào thực tiễn công việc và nhiệm vụ của bản thân. Bên cạnh đó, 100% đảng viên đã đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tự giác phấn đấu thực hiện và bình xét đánh giá chất lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và trong các buổi sinh hoạt, chi bộ đều kiểm điểm, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh luôn được Ban CHQS thành phố Vũng Tàu chú trọng. Ban CHQS thành phố thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị theo quy định. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vũng Tàu luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua do địa phương, lực lượng vũ trang phát động, tiêu biểu như: Phong trào xây dựng thành phố Vũng Tàu Xanh – Sạch – Đẹp, hưởng ứng phong trào quyên góp ủng hộ các loại quỹ của cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương phát động; thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa vui tươi, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân các ngày lễ, tết; xây dựng nhà tình nghĩa, Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ…

Theo Trung tá Phạm Đình Hiếu - Trợ lý chính trị Ban CHQS thành phố Vũng Tàu thì những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu luôn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Khi triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cán bộ, chiến sỹ đã tự giác xây dựng, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, chất lượng, hiệu quả, nói đi đôi với làm, nói và làm theo nghị quyết của Đảng; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Cấp ủy, chỉ huy Ban CHQS thành phố luôn tăng cường công tác quản lý bộ đội, quản lý thời gian cả nơi làm việc và nơi cư trú nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm kỷ luật. Thông qua đó, từng cấp ủy, chỉ huy có biện pháp quản lý, giáo dục, kịp thời uốn nắn những quân nhân còn yếu, trách nhiệm còn hạn chế. Nhờ đó, trong năm 2017, 100% cán bộ, đảng viên đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền tổ chức huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Đặc biệt, việc làm theo Bác cũng được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị gắn với những thói quen hàng ngày theo phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt” như: Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, chi tiêu cá nhân, hay trong tổ chức lễ, tết, hội nghị….

Những ngày này, hòa chung không khí của cả nước chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2017), cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu càng ra sức thi đua đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu đã từng bước chuyển biến cả về nhận thức và hành động. 100% cán bộ, chiến sĩ không vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật, các quy định của cơ quan; xây dựng nền nếp chính quy trong đơn vị từng bước được nâng lên; việc rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong công tác trong sinh hoạt đảng và đơn vị được phát huy; ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân chuyển biến rõ rệt, tạo được niềm tin phấn khởi, xây dựng khối đoàn kết gắn bó trong cơ quan, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương./.

Bài: Lê Ngân, BBT