Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
08:41 | 07/01/2018 Print   E-mail    

Sáng 5/1, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; công tác cán bộ; xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; giám sát kê khai tài sản. Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vũng Tàu có ông Mai Ngọc Thuận - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, ông Nguyễn Đăng Minh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, ông Nguyễn Lập – Chủ tịch UBND Thành phố, các ông bà trong BTV Thành ủy, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, phường xã…

Các đại biểu dự tại điểm cầu Vũng Tàu 

Hội nghị đã được nghe bà Trần Thị Bích Thủy - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương triển khai Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Đỗ Văn Bửu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm” và Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 08/9/2017 về “Kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý”.

Ông Lưu Tài Đoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 quy định “Khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 90-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về “tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 về “luân chuyển cán bộ”; Quy định số 14-QĐ/TU, ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý” và Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 29/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về” Luân chuyển cán bộ của tỉnh”.

Những văn bản được triển khai tại hội nghị là những văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong công tác cán bộ, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và giám sát kê khai tài sản. Theo đó, bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, theo dõi, nắm rõ các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và từng nội dung cụ thể của các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy. Trên cơ sở kết quả hội nghị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, kỹ lưỡng các nội dung chính yếu của văn bản, những điểm cần quan tâm của các quy định, quyết định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân để nắm, hiểu, biết, ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả./.

Tin, ảnh: Phương Anh, BBT