Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Sáng ngời trang sử
09:08 | 07/01/2018 Print   E-mail    

Sáng ngời trang sử

--------

 

72 năm Quốc hội Việt Nam

Rực rỡ vẻ vang trang sử vàng

Phá ách gông cùm thân nô lệ

Lập quyền bầu cử mới tự do.

 

Phổ thông đầu phiếu người đến tuổi

Trẻ già, trai gái chẳng phân chia

Miền xuôi, miền ngược cùng ý nguyện

Dân chủ bầu nên Quốc hội mình

 

Thử thách qua các cuộc chiến tranh

Cũng như xây dựng trong hòa bình

Đại diện cho dân luôn đứng vững

Chắc tay chèo chống vượt gian nan.

 

72 năm Quốc hội Việt Nam

Từng bước đi lên luôn vững vàng

Toàn Đảng, toàn dân cùng ý chí

Sáng ngời trang sử thật vẻ vang. 

Thơ: Trọng Chu, BBT