Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Một số nội dung quan trọng đề ra trong kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021
12:52 | 07/01/2018 Print   E-mail    

Thông báo số 130/TB-HĐND ngày 25/12/2017 của HĐND thành phố Vũng Tàu kết quả kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông báo đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017 cơ bản đạt được kế hoạch đề ra và tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên hạn chế năm 2017 là việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa đạt yêu cầu, công tác lập, phê duyệt kế hoạch chung và một số quy hoạch khu vực quan trọng còn chậm.

 

Về một số nội dung trọng tâm năm 2018, HĐND Thành phố yêu cầu UBND Thành phố thực hiện một nhiệm vụ: Đối với công tác Quản lý-chỉnh trang đô thị cần chấn chỉnh việc thu gom rác, tạo sự thống nhất giữa các hộ gia đình, hộ kinh doanh về người thu gom rác, về thời gian thu gom rác hợp lý nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các trạm trung chuyển rác, hoàn thành đề án chuyển đổi mô hình và phương tiện thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn trước 30/6/2019. Khắc phục tình trạng đặt tên đường chưa phù hợp với thực tế khi chưa được đầu tư, gây xáo trộn đời sống nhân dân. Tiếp tục duy trì thực hiện kế hoạch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố theo kế hoạch 1167/KH-UBND đảm bảo ngăn nắp, tạo sự thông thoáng tại các tuyến hẻm, các tuyến đường trong khu dân cư thời gian hoàn thành trước 6 tháng đầu năm 2018. Đẩy nhanh việc hoàn thành các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phấn khu và các quy hoạch chi tiết trên địa bàn Thành phố.

Việc sắp xếp lồng bè ở xã Long Sươn được HĐND Thành phố yêu cầu sớm thực hiện

Đối với công tác đầu tư công, tập trung đẩy nhanh tiến độ, xây dựng phương án và huy động các cấp chính quyền triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm như Trung tâm hành chính-chính trị Thành phố, dự án Bàu Trũng, cụm tiểu thủ công nghiệp Phước Thắng, khu tái định cư Tây Bác AIII, khu tái định cư 10ha-Phường 10… Tập trung nguồn vốn cho các dự án có nhu cầu bức thiết, mang tính đột phá, có sức lang tỏa tác động lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

HĐND Thành phố yêu cầu tiếp tục triển khai công tác lập lại trật tự đô thị, vận động hộ gia đình trả lại vỉa hè bị lấn chiếm, tạo mỹ quan đô thị

Ngoài ra HĐND Thành phố cũng yêu cầu thực hiện một số nội dung khác như hoạt động của ngành Giáo dục-Đào tạo Thành phố; Việc sắp xếp lồng bè trên khu vực xã Long Sơn và sông Dinh; Việc xem xét công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố thôn văn hóa trên địa bàn Thành phố;  Việc cấp phép xây dựng cho các hộ dân ven biển và việc xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Kỳ họp thứ Năm HĐND Thành phố cũng đã biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết của HĐND thành phố Vũng Tàu, khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT