An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
07:27 | 29/01/2018 Print   E-mail    

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo đến các cơ quan đơn vị địa phương trên toàn Tỉnh về việc nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tại công văn số 12706/UBND-VP ngày 25/12/2017.

Theo đó UBND Tỉnh yêu cầu các cơ quan ban ngành, đoàn thể thành viên HĐNVQS Tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ, địa bàn được phân công phụ trách làm tốt công tác tham mưu, tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình giúp các địa phương thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Đối với các huyện thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, phát huy tốt chức năng nhiệm vụ của Hội đồng NVQS các cấp, sự phối hợp chặ chẽ, đồng bộ thống nhất ở tất cả các bước của quy trình tuyển quân bảo đảm chất lượng với phương châm “giao người nào, chắc người đó”, không có loại trả, bù đổi. Quá trình tổ chức thực hiện phải có sự phân công, phân nhiệm, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành của cán bộ các cấp.

Lễ giao, nhận quân năm 2017 tại thành phố Vũng Tàu

UBND Tỉnh cũng yêu cầu Hội đồng khám sức khỏe NVQS kiểm tra, đánh giá chính xác, quyết định về tiêu chuẩn sức khỏe, hình xăm trên cơ thể công dân xóa được hay không xóa được, để đảm bảo công bằng trong xã hội, không để lọt một số trường hợp lợi dụng quy định nhằm trốn tránh thực hiện NVQS. Tiếp tục rà soát chặt chẽ về tiểu chuẩn, chất lượng chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe của từng công dân, tuyển chọn từ cao đến thấp, ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng chưa có việc làm, có ngành nghề kỹ thuật cao cho Quân đội. Tăng cường công tác quản lý, nắm chắc số công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ từ nay cho đến ngày giao quân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, trước, trong và sau giao quân. Kiên quyết xử lý kịp thời những thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và những công dân có hành vi cản trở việc thực hiện NVQS. Chuẩn bị tốt cho hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân tại các địa phương trên toàn Tỉnh.

Đối với thành phố Vũng Tàu, cho đến cuối tháng 01/2018 việc tổ chức bình cử công dân nhập ngũ công khai, dân chủ đúng quy định, về chuẩn bị cho công tác tuyển quân đã được tổ chức tại các phường, xã với sự tham gia đầy đủ đại diện chính quyền, các đoàn thể, khu dân cư, gia đình công dân và cá nhân công dân đủ điều kiện về sức khỏe; tại các địa phương nhiều công dân đã tình nguyện nhập ngũ với tinh thần trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Thành phố Vũng Tàu cũng đã sẵn sang cho công tác giao, nhận quân nhập ngũ thực hiện NVQS năm 2018./.

Tin, ảnh: Thắng Cảnh, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn