Văn hóa - Nghệ thuật Văn hóa - Nghệ thuật
Vũng Tàu vững niềm tin theo Đảng
02:47 | 02/02/2018 Print   E-mail    

Vũng Tàu vững niềm tin theo Đảng

------------

 

Vũng Tàu xưa có tên Ô Cấp

Dân tình nghèo thưa thớt quạnh hiu

Cảnh vật hoang sơ cây cối tiêu điều

Nơi tụ tập ăn chơi của các triều phong kiến.

 

Cách mạng về đưa lại nhiều chuyển biến

Bãi Trước, Bãi Sau bờ biển đẹp trải dài

Phát triển ngành du lịch sáng tương lai

Đường phố rộng, cảnh quan “xanh, sạch, đẹp”.

 

Tỉ lệ đói nghèo ngày càng thu hẹp

Sinh hoạt cộng đồng ngày một nâng cao

Đời sống văn minh, vật chất dồi dào

Đất “Vũng Tàu trở thành nơi đáng sống”

 

Từng bước đi lên đều ghi dấu ấn

Có Đảng dẫn đường chỉ lối cho dân

Lịch sử sang trang rạng rỡ sáng ngần

Vững niềm tin một lòng đi theo Đảng.

Thơ: Trọng Chu, BBT