An ninh quốc phòng An ninh quốc phòng
Bà Rịa – Vũng Tàu chú trọng trong công tác giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ.
08:45 | 07/02/2018 Print   E-mail    

Những năm qua, công tác tư vấn, giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ được các cấp, các ngành tại Bà Rịa – Vũng Tàu chú trọng quan tâm. Giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ không chỉ nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn là động lực để thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, thời gian qua, tỷ lệ bộ đội xuất ngũ có việc làm ổn định chưa nhiều, do đó rất cần sự hợp sức của các ban, ngành, đoàn thể từ địa phương đến Tỉnh để tìm "đầu ra".

Phường 9, TP.Vũng Tàu gặp gỡ và tặng quà cho quân nhân xuất ngũ năm 2018

Theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm thì việc phân bổ, giao dự toán kinh phí; xem xét quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên (bao gồm: Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội) thì thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an… được hỗ trợ, đào tạo nghề khi có đủ các điều kiện sau: Có nhu cầu đào tạo nghề trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; chưa được hỗ trợ, đào tạo nghề từ chính sách hỗ trợ đào tạo nghề khác có sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước kể từ ngày hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an…

Những năm gần đây, thực hiện quy định của Chính phủ, công tác đào tạo nghề, nhất là đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ được các cấp, các ngành tại Bà Rịa – Vũng Tàu đặc biệt quan tâm. UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo Bộ CHQS Tỉnh chủ động phối hợp với Trường cao đẳng nghề Bà Rịa - Vũng Tàu trong công tác ưu tiên đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Năm 2017 vừa qua, toàn Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có gần 60% bộ đội xuất ngũ đã đăng ký vào học nghề tại Trường Trường cao đẳng nghề Bà Rịa - Vũng Tàu và các Trung tâm đào tạo nghề khác như nghề lái xe ô tô, nghề Hàn, nghề Điện…Các nghề này thị trường lao động trong và ngoài Tỉnh đang rất cần nên cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ là rất cao. Năm 2017, Trường cao đẳng nghề Bà Rịa - Vũng Tàu đã tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cho hàng chục lượt quân nhân xuất ngũ và con em các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, Trường Trường cao đẳng nghề Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động phối hợp với Ban CHQS các huyện, thành phố, các Trung tâm đào tạo nghề để mở hội nghị tư vấn tuyển sinh học nghề gắn với việc làm cho bộ đội xuất ngũ; phối hợp với các trường đào tạo, các công ty, cơ sở sản xuất tổ chức giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ sau khi kết thúc các khóa đào tạo nghề. Đặc biệt, Trung tâm còn cử cán bộ, nhân viên về địa phương, gia đình bộ đội xuất ngũ gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bộ đội xuất ngũ và gia đình về học nghề và việc làm tại các huyện, thành phố trong toàn Tỉnh. 

Theo Đại tá Nguyễn Trung Hiếu, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Vũng Tàu thì thực hiện tốt chính sách đối với bộ đội xuất ngũ góp phần động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nên Ban CHQS thành phố thường xuyên gắn kết với các cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp thu hút tạo việc làm cho nhiều bộ đội xuất ngũ. Với những thanh niên có quá trình phấn đấu, rèn luyện tốt, được kết nạp Đảng tại đơn vị, Ban CHQS thành phố tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đưa vào quy hoạch, thử thách và bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ; đồng thời, tạo điều kiện phù hợp để bộ đội xuất ngũ được ưu tiên phát triển kinh tế tại địa phương. Tuy nhiên, việc hướng nghiệp, đào tạo nghề cho bộ đội sau xuất ngũ thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn như: Công tác tuyên truyền, hướng nghiệp trước khi thanh niên lên đường nhập ngũ chưa thường xuyên, liên tục; chính sách miễn giảm học phí, ở nội trú tại các trung tâm học nghề còn hạn chế; một bộ phận thanh niên trước khi nhập ngũ còn trẻ, chưa có thông tin về nghề nghiệp, thị trường, việc làm nên bộ đội xuất ngũ thường không quan tâm đến việc học nghề…

Có thể thấy rằng, công tác giới thiệu học nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ đã và đang rất cần sự hợp sức của các ban, ngành, đoàn thể từ các địa phương của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Mặc dù công tác này thời gian qua đã được các cấp, các ngành trong toàn Tỉnh quan tâm thực hiện nhưng vẫn còn bất cập khi vẫn còn nhiều quân nhân sau khi xuất ngũ không có công ăn việc làm, vướng vào những tệ nạn xã hội. Vì thế, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách giải quyết việc làm gắn liền với ổn định đời sống của quân nhân xuất ngũ đang rất cần sự chung tay của cả cộng đồng./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT