Thông tin hoạt động Thông tin hoạt động
Thành ủy Vũng Tàu tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017
10:12 | 10/02/2018 Print   E-mail    

Sáng ngày 7/2, Thành ủy Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Vũng Tàu; cùng BCH Đảng bộ Thành phố đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể và đại biểu đại diện các cơ sở Đảng tham dự.

Trong năm 2017, Ban thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định kết nạp 328/290 đảng viên (đạt 113,1% kế hoạch Tỉnh ủy giao năm 2017); nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ thành phố lên 10.269 đảng viên. Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các cơ quan tham mưu trong lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng đã cùng các cấp ủy bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy và sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; chủ động, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn, Kết luận, Quy định của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị về chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố; tổ chức thí điểm sát hạch cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động từ cấp phó, trưởng phòng trở xuống, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, phường trong hai lĩnh vực quản lý đô thị và tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố… Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, gồm: Chú trọng công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng công tác kết nạp đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu ghi nhận những kết quả đã đạt được, đồng thời thẳng thắn phê bình những mặt hạn chế, yếu kém trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 của các cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng chí Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh: Năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020). Vì vậy nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng là phải phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tập trung xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra…

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã tặng Giấy khen cho 37 tổ chức cơ sở Đảng “trong sạch, vững mạnh”, 7 tổ chức cơ sở Đảng đạt “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2017; 87 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2013-2017); 12 đơn vị, 16 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở có thành tích xuất sắc về công tác kết nạp đảng viên năm 2017./.

Tin, ảnh: Bình Trang, BBT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn